Dobrodošli

»Brez skromnosti pravim, da je ta zgodba Cerkniškega jezera velik čudež narave, in lahko se upravičeno in brez vsakršne pristranosti uvršča med največje čudeže narave.«
Janez Vajkard Valvasor, 1686

Aktualno
Kačji pastirji Notranjskega parka 27.12.11
Kačji pastirji so ena najstarejših skupin žuželk, ki še živijo na Zemlji. Kot ličinke rastejo in se razvijajo v vodi, nato se splazijo iz objema vodnega okolja in preobrazijo v odraslo žival s krili, ki s...
 
Rastlinski svet Notranjskega parka 07.12.11
V Sloveniji uspeva preko 3100 vrst in podvrst rastlin, ki so pri nas samonikle ali pa smo jih prinesli iz drugih delov sveta in so se razširile v slovensko naravo. Pričakujemo, da na območju Notranjskega parka uspeva več kot 750 vrst rastlin....
 
Dvoživke v Notranjskem parku 25.10.11
V Sloveniji je svoj prostor pod Soncem našlo 19 vrst dvoživk, na območju Notranjskega regijskega parka pa ima ustrezne razmere za življenje 15 od njih.Vabimo vas k ogledu posodobljenih in razširjenih opisov teh zanimivih živali, ki tu...
 
Sesalci v Notranjskem regijskem parku 11.10.11
Pestrost življenjskih prostorov na območju NRP omogoča življenje vsaj 45 vrstam sesalcev. Njihova prisotnost na območju priča o dobri ohranjenosti narave in okolja v katerem živimo...Vabimo vas k ogledu razširjenih opisov nekaterih izmed...
 
Plazilci v Notranjskem regijskem parku 10.10.11
Kljub celinskem podnebju, ki toploljubnim plazilcem ni ravno pisano na kožo, se nekaj vrst plazilcev bori za preživetje tudi na območju NRP. Od 21, v Sloveniji avtohtonih, vrst plazilcev so jih znotraj mej parka do danes zabeležili 11. Med...
 
Metulji v Notranjskem regijskem parku 07.10.11
Pestrost življenjskih prostorov prisotnih na območju NRP omogoča življenje različnim skupinam živih bitij. Med najbolj barvite in opazne gotovo sodijo metulji. Njihovo pestrost vam predstavljamo s prenovljenimi in razširjenimi opisi...
 
Pajki v Notranjskem regijskem parku 06.10.11
Pripravili smo nekaj novih opisov pajkov živečih na območju NRP. S predstavitvijo delčka favne pajkov tega območja, vam želimo približati pestrost te nevretenčarske skupine, ki je bogato zastopana tudi pri nas in v toplem delu leta...
 
Ptiči v Notranjskem regijskem parku 02.08.11
Obnovili smo opise nekaterih ptičev, ki jih lahko opazujete ali slišite na območju NRP. Ni odveč še enkrat poudariti, da je Cerkniško jezero uvrščeno med pomembna območja za ptiče (IBA), saj tu gnezdijo ali pa...
 
Naravni parki Slovenije 23.02.11
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, z namenom promocije zavarovanih območij, izdala informativno publikacijo Naravni parki Slovenije. Izšla je v skupni nakladi 120.000 izvodov od tega 10.000...
 
Gozdni bonton 21.02.11
Najbrž ste že večkrat zasledili, da je leto 2011 proglašeno za Mednarodno leto gozdov... zato se pripravljajo in odvijajo številne akcije in delavnice z namenom seznaniti ljudi s pomenom in z vlogo, ki jo imajo gozdovi na planetu...
 
Ob mednarodnem dnevu mokrišč 2011 02.02.11
Presihajoče Cerkniško jezero je bilo ob svetovnem dnevu mokrišč 2. februarja leta 2006 vpisano med pomembna svetovna mokrišča v sklopu Ramsarske konvencije, ki so jo države pristopnice podpisale leta 1971 v Iranskem mestu...
 
Žerjavi na Cerkniškem jezeru 24.12.10
V nedeljo, 19.12.2010, je pozornost domačinov pritegnilo glasno, zveneče krokanje in krakanje, s katerim je svoj prihod na Cerkniško jezero oznanila velika jata žerjavov (Grus grus).V torek 21.12.2010 smo odkrili, da je okoli 500 žerjavov za...
 
Layman's report - poročilo za širšo javnost 04.05.10
V povezavi najdete Layman's report oz. poročilo za širšo javnost, v katerem so na kratko predstavljene vse akcije, ki smo si jih v okviru projekta Life - Presihajoče Cerkniško jezero zadali in izvajali. To poročilo je povzetek...
 
Načrt upravljanja 04.05.10
V povezavi najdete Načrt upravljanja za projektno območje Presihajoče Cerkniško jezero, v katerem so predstavljene družbene in gospodarske, geološke in geografske ter biotske značilnosti tega, v svetovnem merilu, izjemnega območja....
 
Akcijski plan renaturacije 04.05.10
V povezavi najdete Akcijski plan renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru, ki je predstavljal osnovo za izvedbo del postopne renaturacije v preteklosti reguliranih vodotokov. V sklopu Life projekta - Presihajoče Cerkniško jezero smo...
 
Za najmlajše 06.10.09
Zelo pomemben del aktivnosti v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero zavzema tudi delo z mladimi. Ker pri vseh naših oblikah sodelovanja s šolami nismo pozabili niti na predšolske otroke, smo...
 
Učni listi in navodila ter učna gradiva 06.10.09
Notranjski regijski park je ob koncu lanskega šolskega leta v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero pripravil sklop učnih listov za učence in navodil za učitelje iz petih različnih tem. Učni listi so...
 

Life 2006
Foto galerija
Kontakt
Ramsar Natura 2000 Life
Pilcom Web Design '07

Novice in obvestila  Predstavitev parka  Narava  Iz naših krajev  Informacije za obiskovalce  Izobraževanje  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si