Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Srednja rosika

Močvirna samoperka

Dvolistna senčnica

Navadni zlati koren

Pomladanski veliki zvonček ali kronica

Navadna krhlika

Pokončni ježek

Navadni kloček

Navadna zajčja deteljica

Predivec

Česnovka

Rdeči dren

Mala zelenka

Dobrovita

Navadni kokoševec

Severna lakota

Alpska mastnica

Navadna streluša

Navadni mrzličnik

Pohojena dresen

Mahovna popkoresa

Okroglolistni kamnokreč

Beli lokvanj

Navadno kresničevje

Skalni kamnokreč

Šmarnica

Veliki zali kobulček

Navadni kosmuljek

Poletni veliki zvonček

Bela homulica

Črni teloh

Močvirska lakota

Dolgolistna naglavka

Brestovolistni oslad

Dišeči luk

Navadni mali zvonček

Španska homulica

Bleda naglavka

Dišeči salomonov pečat

Navadni oslad

Navadna marjetica

Navadna medenika

Triprsti kamnokreč

Bela narcisa

Dlakava penuša

Njivska vijolica

Širokolistna koščica

Srebrni trpotec

Pokalica

Ozkolistni munec

Mnogocvetni salomonov pečat

Beli žafran ali nunka

Navadni sovec

Marjetičasta nebina

Brstična konopnica

Podlesna vetrnica

Navadno korenje

Zlatičevke

Gorska detelja

Navadni srobot

Črna detelja

Beli petoprstnik

Muškatni jagodnjak

Celolistni srobot

Mnogocvetna španska detelja

Skalna robida

Navadna smetlika

Zavita škrbica

Hostni šipek

Koprivovke

Deljenolistna črnoglavka

Navadni mokovec

Beli repuh

Dlakava panešplja

Enovrati glog

Črni trn

Čremsa

Transilvanska prstasta kukavica

Bodeča neža

Dvolistni vimenjak

Mehki osat

Zelenkovke

Samovratčevke