Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Travniška izjevka

Navadni sporiš

Srednji trpotec

Navadni zimzelen

Rivinova vijolica

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Razprostrta zvončica

Navadna mračica

Navadni gadovec

Navadni vrednik

Dvolistna morska čebulica

Sibirska perunika

Robati luk

Navadni potrošnik

Jesenska vresa

Močvirski svišč

Gozdna vijolica

Breskovolistna zvončica

Česnov vrednik

Srčastolistna mračica

Navadni pasji zob

Francoski lan

Navzkrižnolistni svišč

Klobčasta zvončica

Travnolistna perunika

Gredljati luk

Ametistasta možina

Spomladanska torilnica

Ozkolistni zebrat

Lepi luk

Gorska nebina

Spomladanski svišč ali zaspanček

Rdeča naglavka

Pisana preobjeda

Koprivasta zvončica

Divji luk

Trebušasti svišč

Ilirski meček

Peterolistna konopnica

Kranjski jeglič

Dolgolistni jetičnik

Resasti sviščevec

Justinova zvončica

Navadno njivno zrcalce

Lisasta mrtva kopriva

Navadna majnica

Navadni jetrnik

Nemški sviščevec

Barrelierov jetičnik

Trpežna srebrenka

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Perzijski jetičnik

Zahlbrucknerjev repuš

Nitasti jetičnik

Močvirnati čišljak

Veliki jetičnik

Glavičasti repuš

Gozdni čišljak

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Navadni čistec

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Navadna črnoglavka

Mesnordeča prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Majska prstasta kukavica

Siva grašica

Pritlikavi šetraj

Laponska prstasta kukavica

Obplotna grašica

Fuchsova prstasta kukavica

Polajeva materina dušica

Vodna meta

Podlesni črnilec

Dolgolistna meta

Navadni kukovičnik

Volnatoglavi osat

Dehteči kukovičnik

Navadni osat

Travniška kadulja

Vretenčasta kadulja

Piramidasti pilovec

Brezstebelni osat

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Močvirska kukavica

Gaudinov glavinec

Navadna kukavica

Navadni glavinec

Kranjski glavinec

Čeladasta kukavica

Gorski glavinec

Trizoba kukavica