Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Velika preslica

Velika kopriva

Lepi čeveljc

Rdeča vrba

Črno grozdičje

Črna jelša

Navadna bukev

Volčja češnja

Navadni brin

Gozdni sitec

Rožmarinolistna vrba

Presličevke

Puhasti hrast

Velikolistna vrba

Alpski mavček

Pepelnatosiva vrba

Navadna močvirnica

Pisani zebrat

Srhkodlakavi oman

Nagrbančenoplodna strašnica

Črnikasti sitovec

Gorski kosmatinec

Rjasti sitovec

Navadni oman

Sinjezeleni šaš

Purpurna močvirnica

Bezgova prstasta kukavica

Beli šaš

Muholiko mačje uho

Čmrljeliko mačje uho

Škrlatnordeča kukavica