Rezultati iskanja
Projekti

Projekti

foto: Jošt Stergaršek

Izvedba obsežnih naravovarstvenih projektov presega finančne zmožnosti lokalnega okolja, zato Notranjski regijski park redno prijavlja projekte z možnostjo sofinanciranja s strani Evropske Unije.

Eden od finančnih mehanizmov EU, namenjen sofinanciranju projektov z naravovarstveno vsebino, je Program LIFE+. Evropska Unija je z izvajanjem LIFE programa začela leta 1992 z namenom prispevati k uresničevanju in izboljšanju okoljske in podnebne politike EU s financiranjem projektov z dodano vrednostjo za Evropo.

Finančni mehanizem LIFE podpira projekte, ki se izvajajo na Natura 2000 območjih in se lotevajo problematike ohranjanja biotske pestrosti, sonaravnega upravljanja z izbranimi življenjskimi prostori, vzpostavljanja naravnih procesov, pa tudi razvoja in uporabe naprednih tehnologij z minimalnim negativnim vplivom na okolje, preudarne rabe virov ter osveščanja in izobraževanja.

Notranjski regijski park je bil nosilec LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero, ki ga je skupaj s partnerji izvajal v letih 2006 do 2009.


Kot partner je Notranjski regijski park sodeloval tudi v projektu Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji, ki se je izvajal v letih 2004 do 2007. Povzetek tega projekta si lahko preberete s klikom na povezavo.