Rezultati iskanja
Search by color

Home / Izobraževalne vsebine

Search by color

Search by flower color

Alpska mastnica

Navadno kresničevje

Pohojena dresen

Beli lokvanj

Navadni zlati koren

Česnovka

Severna lakota

Okroglolistni kamnokreč

Predivec

Pomladanski veliki zvonček ali kronica

Navadna krhlika

Mahovna popkoresa

Dvolistna senčnica

Šmarnica

Brestovolistni oslad

Bela homulica

Črni teloh

Dolgolistna naglavka

Navadni kosmuljek

Dišeči luk

Močvirska lakota

Skalni kamnokreč

Poletni veliki zvonček

Veliki zali kobulček

Navadni mali zvonček

Dišeči salomonov pečat

Navadna medenika

Navadna marjetica

Navadni oslad

Španska homulica

Bleda naglavka

Triprsti kamnokreč

Pokalica

Širokolistna koščica

Ozkolistni munec

Bela narcisa

Beli žafran ali nunka

Mnogocvetni salomonov pečat

Njivska vijolica

Dlakava penuša

Srebrni trpotec

Navadni sovec

Marjetičasta nebina

Brstična konopnica

Navadno korenje

Zlatičevke

Podlesna vetrnica

Gorska detelja

Navadni srobot

Beli petoprstnik

Črna detelja

Celolistni srobot

Muškatni jagodnjak

Mnogocvetna španska detelja

Skalna robida

Zavita škrbica

Navadna smetlika

Deljenolistna črnoglavka

Koprivovke

Hostni šipek

Beli repuh

Navadni mokovec

Dlakava panešplja

Enovrati glog

Črni trn

Čremsa

Transilvanska prstasta kukavica

Bodeča neža

Dvolistni vimenjak

Mehki osat

Zelenkovke

Samovratčevke