Rezultati iskanja
Search by color

Home / Izobraževalne vsebine

Search by color

Search by flower color

Navadna krhlika

Pomladanski veliki zvonček ali kronica

Dvolistna senčnica

Mahovna popkoresa

Alpska mastnica

Pohojena dresen

Beli lokvanj

Navadno kresničevje

Navadni zlati koren

Severna lakota

Okroglolistni kamnokreč

Česnovka

Predivec

Veliki zali kobulček

Poletni veliki zvonček

Šmarnica

Bela homulica

Črni teloh

Brestovolistni oslad

Dolgolistna naglavka

Navadni kosmuljek

Močvirska lakota

Skalni kamnokreč

Dišeči luk

Triprsti kamnokreč

Navadni mali zvonček

Dišeči salomonov pečat

Navadna medenika

Španska homulica

Navadna marjetica

Navadni oslad

Bleda naglavka

Srebrni trpotec

Širokolistna koščica

Pokalica

Bela narcisa

Ozkolistni munec

Beli žafran ali nunka

Mnogocvetni salomonov pečat

Njivska vijolica

Dlakava penuša

Brstična konopnica

Navadni sovec

Marjetičasta nebina

Navadno korenje

Zlatičevke

Podlesna vetrnica

Gorska detelja

Beli petoprstnik

Navadni srobot

Črna detelja

Muškatni jagodnjak

Celolistni srobot

Skalna robida

Mnogocvetna španska detelja

Navadna smetlika

Zavita škrbica

Hostni šipek

Deljenolistna črnoglavka

Koprivovke

Navadni mokovec

Beli repuh

Dlakava panešplja

Enovrati glog

Črni trn

Čremsa

Transilvanska prstasta kukavica

Bodeča neža

Dvolistni vimenjak

Mehki osat

Zelenkovke

Samovratčevke