Rezultati iskanja
Search by color

Home / Izobraževalne vsebine

Search by color

Search by flower color

Navadni potrošnik

Navadni gadovec

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Navadna mračica

Sibirska perunika

Srednji trpotec

Razprostrta zvončica

Rivinova vijolica

Navadni vrednik

Robati luk

Travniška izjevka

Močvirski svišč

Navadni pasji zob

Srčastolistna mračica

Francoski lan

Breskovolistna zvončica

Gozdna vijolica

Jesenska vresa

Česnov vrednik

Navzkrižnolistni svišč

Ametistasta možina

Travnolistna perunika

Klobčasta zvončica

Gredljati luk

Lepi luk

Pisana preobjeda

Spomladanska torilnica

Spomladanski svišč ali zaspanček

Gorska nebina

Rdeča naglavka

Ozkolistni zebrat

Divji luk

Trebušasti svišč

Ilirski meček

Koprivasta zvončica

Justinova zvončica

Dolgolistni jetičnik

Resasti sviščevec

Kranjski jeglič

Peterolistna konopnica

Lisasta mrtva kopriva

Navadno njivno zrcalce

Navadni jetrnik

Barrelierov jetičnik

Navadna majnica

Nemški sviščevec

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Perzijski jetičnik

Trpežna srebrenka

Močvirnati čišljak

Zahlbrucknerjev repuš

Nitasti jetičnik

Gozdni čišljak

Glavičasti repuš

Veliki jetičnik

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Navadni čistec

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Navadna črnoglavka

Mesnordeča prstasta kukavica

Majska prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Siva grašica

Pritlikavi šetraj

Laponska prstasta kukavica

Polajeva materina dušica

Fuchsova prstasta kukavica

Obplotna grašica

Podlesni črnilec

Vodna meta

Dolgolistna meta

Navadni kukovičnik

Dehteči kukovičnik

Volnatoglavi osat

Travniška kadulja

Navadni osat

Vretenčasta kadulja

Brezstebelni osat

Piramidasti pilovec

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Gaudinov glavinec

Močvirska kukavica

Navadni glavinec

Navadna kukavica

Čeladasta kukavica

Kranjski glavinec

Gorski glavinec

Trizoba kukavica