Rezultati iskanja

Home / News

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP BALIRKE IN ZAVIJALKE DEUTZ FAHR RB 4.90

Javni zavod Notranjski regijski park razpisuje POZIV ZA ODKUP BALIRKE IN ZAVIJALKE DEUTZ FAHR RB 4.90.

Izklicna cena je 24.000,00 €.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru - Alojzij Tomšič 041/713-226.

Ponudbe sprejemamo do 25. 12. 2020:
• Po pošti - Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica.
• V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica – Kristina Anzeljc.
• PONUDBE NAJ BODO V ZAPEČATENIH KUVERTAH S PRIPISOM - PONUDBA ZA BALIRKO - NE ODPIRAJ!
• Ponudb, poslanih po e-mail pošti, ne bomo upoštevali.

Ponudba mora vsebovati:
• Osebne podatke dražitelja/ponudnika.
• Ponujeno ceno.
• Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika.

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno, in sicer prek videokonference dne 30. 12. 2020 ob 13.00 iz sejne sobe Notranjskega regijskega parka (Tabor 42, 1380 Cerknica).

Kupuje se po načelu videno - kupljeno, izbrani ponudnik mora ponujeno kupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7 dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku, z nakazilom na TRR Notranjskega parka, v skladu s pogodbo. Plačilo kupnine je bistven sestavni del tega pravnega posla. Kriterij izbora je najvišja ponujena cena. V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec izvedel pogajanja z vsakim ponudnikom, ki je oddal najvišjo ceno, ločeno.