Rezultati iskanja
Geografske značilnosti

Domov / Izobraževalne vsebine

Geografske značilnosti

Območje Notranjskega regijskega parka leži v dinarskem svetu, ki ga sestavljajo predvsem zakrasele planote in hribovja ter vmesna podolja in ravniki. Večji del površja gradita apnenec in dolomit, na dnu kraških polj pa so se odlagale predvsem holocenske naplavine z glino, ilovico in peskom.

Notranjska kraška polja so nastala vzdolž idrijske prelomnice, ki je ena najpomembnejših tektonskih črt na slovenskem ozemlju. Na Cerkniškem polju so ob idrijskem prelomu nagubane in narinjene skladovnice kamnin (triasni in jurski dolomiti ter jurski in kredni apnenci) in prav v navpičnih in vodoravnih premikih teh velikih kamninskih gmot so vzroki nastanka Cerkniškega polja. Na nekaterih mestih je prišlo do razpiranj, kar bi bil lahko vzrok za nastanek osnovne kotanje. Za preoblikovanje v pravo kraško polje, pa so bile bistvenega pomena zunanje sile, to so erozija, korozija, premikanje odkladnin ter njihovo ponovno odlaganje.

Za območje Notranjskega regijskega parka je značilno celinsko podnebje. Temeljno podnebno ločnico s submediteranskimi vplivi predstavljajo visoki dinarski robovi Trnovskega gozda, Nanosa in Snežnika. Večje nadmorske višine in zaprta podolja, kamor se steka hladen zrak, so vzrok, da so temperature v tem predelu Slovenije dokaj izenačene. Značilen pojav na dnu kraških polj je temperaturna inverzija, ki se pojavlja predvsem v hladni polovici leta pri manjši privetrenosti. Bližina morja in večje nadmorske višine vplivajo na razmeroma veliko količino padavin, ki se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu.