Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Javorniki

Domov / Geografske značilnosti

Javorniki

Javorniki so gozdnata kraška planota, ki v sklenjenem pasu poteka od Postojnskih vrat in Malega Javornika do Mašuna in Leskove doline. Na severu ga obrobljajo Unško polje, dolina reke Rak, Cerkniško polje in Loška dolina, na jugozahodu pa Pivška kotlina. Zgrajeni so pretežno iz krednih apnencev in prepleteni z globokimi doli, uvalami, brezni in jamami. Ležijo na nadmorski višini med 600 in 1.200 m. Najvišji vrhovi so Veliki Javornik (1.268 m), Debeli vrh (1.273 m) in Dedna gora (1.293 m).