Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Otavska in Vidovska planota

Domov / Geografske značilnosti

Otavska in Vidovska planota

Sleme Vidovske planote ima nadmorsko višino med 800 in 870 m in je ujeto med dolino vodotokov Cerkniščice na jugu in Iške na severu. V planoto se zajedajo doline vodotokov Opečnik, Jazbine in Štrukljevski potok na jugu. Otavska planota leži na prehodu med Menišijo in Vidovsko planoto in na okoli 800 m nadmorske višine. V planoto sta potoka Otavščica na severni in Mrzlek na južni strani urezala globoki dolini. Zaradi dolomitne kamninske osnove je na tem območju manj jam.