Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Srednja rosika

Močvirna samoperka

Beli lokvanj

Mahovna popkoresa

Pohojena dresen

Okroglolistni kamnokreč

Navadno kresničevje

Dvolistna senčnica

Navadni zlati koren

Pomladanski veliki zvonček ali kronica

Pokončni ježek

Navadni kloček

Navadna zajčja deteljica

Predivec

Navadna krhlika

Česnovka

Rdeči dren

Mala zelenka

Dobrovita

Navadni kokoševec

Severna lakota

Alpska mastnica

Navadna streluša

Navadni mrzličnik

Črni teloh

Bela homulica

Skalni kamnokreč

Brestovolistni oslad

Šmarnica

Navadni kosmuljek

Dišeči luk

Poletni veliki zvonček

Dolgolistna naglavka

Veliki zali kobulček

Močvirska lakota

Španska homulica

Triprsti kamnokreč

Navadni oslad

Dišeči salomonov pečat

Navadni mali zvonček

Bleda naglavka

Navadna medenika

Navadna marjetica

Pokalica

Mnogocvetni salomonov pečat

Bela narcisa

Beli žafran ali nunka

Ozkolistni munec

Širokolistna koščica

Njivska vijolica

Dlakava penuša

Srebrni trpotec

Navadni sovec

Brstična konopnica

Marjetičasta nebina

Zlatičevke

Podlesna vetrnica

Navadno korenje

Gorska detelja

Navadni srobot

Beli petoprstnik

Črna detelja

Celolistni srobot

Muškatni jagodnjak

Skalna robida

Mnogocvetna španska detelja

Zavita škrbica

Navadna smetlika

Koprivovke

Hostni šipek

Deljenolistna črnoglavka

Navadni mokovec

Beli repuh

Dlakava panešplja

Enovrati glog

Črni trn

Čremsa

Transilvanska prstasta kukavica

Bodeča neža

Dvolistni vimenjak

Mehki osat

Zelenkovke

Samovratčevke