Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Srednja rosika

Močvirna samoperka

Mahovna popkoresa

Dvolistna senčnica

Navadna streluša

Alpska mastnica

Dobrovita

Navadno kresničevje

Pohojena dresen

Beli lokvanj

Navadni mrzličnik

Pokončni ježek

Navadni zlati koren

Navadni kokoševec

Navadni kloček

Česnovka

Severna lakota

Navadna zajčja deteljica

Okroglolistni kamnokreč

Predivec

Rdeči dren

Mala zelenka

Pomladanski veliki zvonček ali kronica

Navadna krhlika

Poletni veliki zvonček

Veliki zali kobulček

Šmarnica

Brestovolistni oslad

Bela homulica

Črni teloh

Dolgolistna naglavka

Navadni kosmuljek

Dišeči luk

Močvirska lakota

Skalni kamnokreč

Navadni mali zvonček

Navadna medenika

Dišeči salomonov pečat

Navadna marjetica

Navadni oslad

Španska homulica

Bleda naglavka

Triprsti kamnokreč

Srebrni trpotec

Pokalica

Širokolistna koščica

Ozkolistni munec

Bela narcisa

Beli žafran ali nunka

Mnogocvetni salomonov pečat

Njivska vijolica

Dlakava penuša

Navadni sovec

Marjetičasta nebina

Brstična konopnica

Navadno korenje

Zlatičevke

Podlesna vetrnica

Gorska detelja

Navadni srobot

Beli petoprstnik

Črna detelja

Celolistni srobot

Muškatni jagodnjak

Mnogocvetna španska detelja

Skalna robida

Zavita škrbica

Navadna smetlika

Hostni šipek

Deljenolistna črnoglavka

Koprivovke

Navadni mokovec

Beli repuh

Dlakava panešplja

Enovrati glog

Črni trn

Čremsa

Transilvanska prstasta kukavica

Bodeča neža

Dvolistni vimenjak

Mehki osat

Zelenkovke

Samovratčevke