Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Močvirna samoperka

Srednja rosika

Navadna streluša

Alpska mastnica

Beli lokvanj

Dobrovita

Navadno kresničevje

Pohojena dresen

Navadni mrzličnik

Pokončni ježek

Navadni zlati koren

Navadni kokoševec

Navadni kloček

Navadna zajčja deteljica

Okroglolistni kamnokreč

Česnovka

Severna lakota

Predivec

Rdeči dren

Navadna krhlika

Mala zelenka

Pomladanski veliki zvonček ali kronica

Dvolistna senčnica

Mahovna popkoresa

Šmarnica

Bela homulica

Črni teloh

Brestovolistni oslad

Dolgolistna naglavka

Navadni kosmuljek

Močvirska lakota

Skalni kamnokreč

Dišeči luk

Veliki zali kobulček

Poletni veliki zvonček

Navadni mali zvonček

Dišeči salomonov pečat

Navadna medenika

Španska homulica

Navadna marjetica

Navadni oslad

Bleda naglavka

Triprsti kamnokreč

Širokolistna koščica

Pokalica

Ozkolistni munec

Bela narcisa

Beli žafran ali nunka

Mnogocvetni salomonov pečat

Njivska vijolica

Dlakava penuša

Srebrni trpotec

Navadni sovec

Marjetičasta nebina

Brstična konopnica

Navadno korenje

Zlatičevke

Podlesna vetrnica

Gorska detelja

Beli petoprstnik

Navadni srobot

Črna detelja

Muškatni jagodnjak

Celolistni srobot

Skalna robida

Mnogocvetna španska detelja

Zavita škrbica

Navadna smetlika

Deljenolistna črnoglavka

Koprivovke

Hostni šipek

Beli repuh

Navadni mokovec

Dlakava panešplja

Enovrati glog

Črni trn

Čremsa

Transilvanska prstasta kukavica

Bodeča neža

Dvolistni vimenjak

Mehki osat

Zelenkovke

Samovratčevke