Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Votli petelinček

Navadna tavžentroža

Drobnocvetni vrbovec

Žlezava nedotika

Žanjevec

Klasasti rmanec

Navadni jesenček

Navadna krvenka

Drobnocvetna predenica

Pegasti mleček

Krvavordeča krvomočnica

Dlakavi sleč

Konjska griva

Tripernata špajka

Navadni objed

Ozkolistno ciprje

Kukavičja lučca

Navadna grebenuša

Navadni volčin

Navadni pljučnik

Vodna dresen

Kolenčasta krvomočnica

Obrežna zijalka

Dvodomna špajka

Zdravilna špajka

Lepljivi lan

Turška lilija

Rdeči slizek

Travniška penuša

Spomladanska resa

Mila dresen

Rjavordeča krvomočnica

Navadna božja milost

Kranjska lilija ali zlato jabolko

Smrdljička

Navadni gladež

Montpellierski klinček

Brstična lilija

Velecvetna mrtva kopriva

Temnordeča močvirnica

Navadna ciklama

Potočna sretena

Jagodasta detelja

Jajčasti repuš

Srednja detelja

Kimastoplodni šipek

Črnikastovijolična orlica

Vetrovka

Pisana šmarna detelja

Navadna turška detelja

Navadni repuh

Brezstebelni ušivec

Močvirski ušivec

Navadna dobra misel

Spomladanski grahor

Navadni lusnec

Gorski grahor

Pikastocvetna kukavica

Navadna oblasta kukavica