Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Dvolistna morska čebulica

Robati luk

Sibirska perunika

Rivinova vijolica

Travniška izjevka

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Navadni zimzelen

Navadni gadovec

Navadna mračica

Srednji trpotec

Navadni sporiš

Navadni vrednik

Razprostrta zvončica

Navadni potrošnik

Navadni pasji zob

Francoski lan

Gozdna vijolica

Jesenska vresa

Močvirski svišč

Srčastolistna mračica

Česnov vrednik

Breskovolistna zvončica

Gredljati luk

Travnolistna perunika

Ametistasta možina

Navzkrižnolistni svišč

Klobčasta zvončica

Pisana preobjeda

Lepi luk

Rdeča naglavka

Spomladanski svišč ali zaspanček

Spomladanska torilnica

Ozkolistni zebrat

Gorska nebina

Divji luk

Ilirski meček

Trebušasti svišč

Koprivasta zvončica

Peterolistna konopnica

Kranjski jeglič

Resasti sviščevec

Dolgolistni jetičnik

Justinova zvončica

Navadni jetrnik

Nemški sviščevec

Barrelierov jetičnik

Lisasta mrtva kopriva

Navadno njivno zrcalce

Navadna majnica

Trpežna srebrenka

Perzijski jetičnik

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Nitasti jetičnik

Močvirnati čišljak

Zahlbrucknerjev repuš

Veliki jetičnik

Gozdni čišljak

Glavičasti repuš

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Navadni čistec

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Mesnordeča prstasta kukavica

Navadna črnoglavka

Majska prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Siva grašica

Pritlikavi šetraj

Laponska prstasta kukavica

Obplotna grašica

Fuchsova prstasta kukavica

Polajeva materina dušica

Podlesni črnilec

Vodna meta

Navadni kukovičnik

Dolgolistna meta

Dehteči kukovičnik

Volnatoglavi osat

Travniška kadulja

Navadni osat

Vretenčasta kadulja

Piramidasti pilovec

Brezstebelni osat

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Močvirska kukavica

Gaudinov glavinec

Navadna kukavica

Navadni glavinec

Čeladasta kukavica

Kranjski glavinec

Gorski glavinec

Trizoba kukavica