Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Navadni potrošnik

Navadni gadovec

Navadna mračica

Sibirska perunika

Srednji trpotec

Navadni sporiš

Rivinova vijolica

Razprostrta zvončica

Navadni vrednik

Dvolistna morska čebulica

Robati luk

Travniška izjevka

Navadni zimzelen

Močvirski svišč

Navadni pasji zob

Srčastolistna mračica

Francoski lan

Gozdna vijolica

Breskovolistna zvončica

Česnov vrednik

Jesenska vresa

Navzkrižnolistni svišč

Ametistasta možina

Travnolistna perunika

Klobčasta zvončica

Gredljati luk

Lepi luk

Pisana preobjeda

Spomladanska torilnica

Spomladanski svišč ali zaspanček

Gorska nebina

Rdeča naglavka

Ozkolistni zebrat

Divji luk

Trebušasti svišč

Ilirski meček

Koprivasta zvončica

Justinova zvončica

Dolgolistni jetičnik

Resasti sviščevec

Kranjski jeglič

Peterolistna konopnica

Lisasta mrtva kopriva

Navadno njivno zrcalce

Navadni jetrnik

Barrelierov jetičnik

Navadna majnica

Nemški sviščevec

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Perzijski jetičnik

Trpežna srebrenka

Zahlbrucknerjev repuš

Močvirnati čišljak

Nitasti jetičnik

Glavičasti repuš

Gozdni čišljak

Veliki jetičnik

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Navadni čistec

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Navadna črnoglavka

Mesnordeča prstasta kukavica

Majska prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Siva grašica

Pritlikavi šetraj

Laponska prstasta kukavica

Polajeva materina dušica

Fuchsova prstasta kukavica

Obplotna grašica

Podlesni črnilec

Vodna meta

Dolgolistna meta

Navadni kukovičnik

Dehteči kukovičnik

Volnatoglavi osat

Travniška kadulja

Navadni osat

Vretenčasta kadulja

Brezstebelni osat

Piramidasti pilovec

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Gaudinov glavinec

Močvirska kukavica

Navadni glavinec

Navadna kukavica

Čeladasta kukavica

Kranjski glavinec

Gorski glavinec

Trizoba kukavica