Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Sibirska perunika

Srednji trpotec

Razprostrta zvončica

Navadni sporiš

Rivinova vijolica

Dvolistna morska čebulica

Navadni vrednik

Robati luk

Navadni zimzelen

Travniška izjevka

Navadni potrošnik

Navadni gadovec

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Navadna mračica

Breskovolistna zvončica

Gozdna vijolica

Jesenska vresa

Česnov vrednik

Močvirski svišč

Navadni pasji zob

Srčastolistna mračica

Francoski lan

Ametistasta možina

Travnolistna perunika

Klobčasta zvončica

Gredljati luk

Navzkrižnolistni svišč

Spomladanski svišč ali zaspanček

Gorska nebina

Rdeča naglavka

Ozkolistni zebrat

Lepi luk

Pisana preobjeda

Spomladanska torilnica

Trebušasti svišč

Ilirski meček

Koprivasta zvončica

Divji luk

Resasti sviščevec

Kranjski jeglič

Peterolistna konopnica

Justinova zvončica

Dolgolistni jetičnik

Barrelierov jetičnik

Navadna majnica

Nemški sviščevec

Lisasta mrtva kopriva

Navadno njivno zrcalce

Navadni jetrnik

Perzijski jetičnik

Trpežna srebrenka

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Nitasti jetičnik

Močvirnati čišljak

Zahlbrucknerjev repuš

Gozdni čišljak

Glavičasti repuš

Veliki jetičnik

Navadni čistec

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Navadna črnoglavka

Mesnordeča prstasta kukavica

Majska prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Siva grašica

Pritlikavi šetraj

Laponska prstasta kukavica

Obplotna grašica

Polajeva materina dušica

Fuchsova prstasta kukavica

Podlesni črnilec

Vodna meta

Navadni kukovičnik

Dolgolistna meta

Dehteči kukovičnik

Volnatoglavi osat

Travniška kadulja

Navadni osat

Vretenčasta kadulja

Piramidasti pilovec

Brezstebelni osat

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Gaudinov glavinec

Močvirska kukavica

Navadni glavinec

Navadna kukavica

Kranjski glavinec

Čeladasta kukavica

Gorski glavinec

Trizoba kukavica