Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Srednji trpotec

Sibirska perunika

Razprostrta zvončica

Navadni sporiš

Rivinova vijolica

Dvolistna morska čebulica

Navadni vrednik

Robati luk

Navadni zimzelen

Travniška izjevka

Navadni gadovec

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Navadni potrošnik

Navadna mračica

Srčastolistna mračica

Francoski lan

Navadni pasji zob

Breskovolistna zvončica

Gozdna vijolica

Jesenska vresa

Česnov vrednik

Močvirski svišč

Navzkrižnolistni svišč

Ametistasta možina

Travnolistna perunika

Klobčasta zvončica

Gredljati luk

Spomladanski svišč ali zaspanček

Gorska nebina

Rdeča naglavka

Ozkolistni zebrat

Lepi luk

Pisana preobjeda

Spomladanska torilnica

Trebušasti svišč

Ilirski meček

Koprivasta zvončica

Divji luk

Dolgolistni jetičnik

Resasti sviščevec

Kranjski jeglič

Peterolistna konopnica

Justinova zvončica

Navadni jetrnik

Barrelierov jetičnik

Navadna majnica

Nemški sviščevec

Lisasta mrtva kopriva

Navadno njivno zrcalce

Perzijski jetičnik

Trpežna srebrenka

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Močvirnati čišljak

Zahlbrucknerjev repuš

Nitasti jetičnik

Gozdni čišljak

Glavičasti repuš

Veliki jetičnik

Navadni čistec

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Navadna črnoglavka

Mesnordeča prstasta kukavica

Majska prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Siva grašica

Pritlikavi šetraj

Laponska prstasta kukavica

Fuchsova prstasta kukavica

Obplotna grašica

Polajeva materina dušica

Podlesni črnilec

Vodna meta

Dolgolistna meta

Navadni kukovičnik

Dehteči kukovičnik

Volnatoglavi osat

Travniška kadulja

Navadni osat

Vretenčasta kadulja

Piramidasti pilovec

Brezstebelni osat

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Gaudinov glavinec

Močvirska kukavica

Navadni glavinec

Navadna kukavica

Kranjski glavinec

Čeladasta kukavica

Gorski glavinec

Trizoba kukavica