Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Navadni sporiš

Rivinova vijolica

Razprostrta zvončica

Dvolistna morska čebulica

Navadni vrednik

Robati luk

Navadni zimzelen

Travniška izjevka

Navadni gadovec

Svilničevolistni svišč ali svečnik

Navadni potrošnik

Navadna mračica

Srednji trpotec

Sibirska perunika

Gozdna vijolica

Breskovolistna zvončica

Jesenska vresa

Česnov vrednik

Močvirski svišč

Srčastolistna mračica

Francoski lan

Navadni pasji zob

Travnolistna perunika

Klobčasta zvončica

Gredljati luk

Navzkrižnolistni svišč

Ametistasta možina

Gorska nebina

Rdeča naglavka

Ozkolistni zebrat

Lepi luk

Spomladanska torilnica

Pisana preobjeda

Spomladanski svišč ali zaspanček

Trebušasti svišč

Ilirski meček

Koprivasta zvončica

Divji luk

Kranjski jeglič

Resasti sviščevec

Peterolistna konopnica

Justinova zvončica

Dolgolistni jetičnik

Navadna majnica

Nemški sviščevec

Lisasta mrtva kopriva

Navadno njivno zrcalce

Navadni jetrnik

Barrelierov jetičnik

Perzijski jetičnik

Trpežna srebrenka

Škrlatnordeča mrtva kopriva

Nitasti jetičnik

Zahlbrucknerjev repuš

Močvirnati čišljak

Veliki jetičnik

Gozdni čišljak

Glavičasti repuš

Navadni čistec

Studenčni jetičnik ali bobovnik

Bršljanasta grenkuljica

Ilirska smetlika

Navadna črnoglavka

Mesnordeča prstasta kukavica

Majska prstasta kukavica

Velecvetna črnoglavka

Pritlikavi šetraj

Siva grašica

Laponska prstasta kukavica

Obplotna grašica

Polajeva materina dušica

Fuchsova prstasta kukavica

Podlesni črnilec

Vodna meta

Dolgolistna meta

Navadni kukovičnik

Dehteči kukovičnik

Volnatoglavi osat

Navadni osat

Travniška kadulja

Vretenčasta kadulja

Piramidasti pilovec

Brezstebelni osat

Močvirski osat

Barvilna mačina

Fritschev glavinec

Gaudinov glavinec

Močvirska kukavica

Navadni glavinec

Navadna kukavica

Kranjski glavinec

Čeladasta kukavica

Gorski glavinec

Trizoba kukavica