Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Velika preslica

Velika kopriva

Črno grozdičje

Gozdni sitec

Lepi čeveljc

Navadni brin

Rdeča vrba

Navadna bukev

Volčja češnja

Črna jelša

Presličevke

Rožmarinolistna vrba

Puhasti hrast

Alpski mavček

Velikolistna vrba

Pepelnatosiva vrba

Navadna močvirnica

Pisani zebrat

Srhkodlakavi oman

Nagrbančenoplodna strašnica

Črnikasti sitovec

Gorski kosmatinec

Rjasti sitovec

Navadni oman

Purpurna močvirnica

Sinjezeleni šaš

Bezgova prstasta kukavica

Beli šaš

Muholiko mačje uho

Čmrljeliko mačje uho

Škrlatnordeča kukavica