Rezultati iskanja
Iskanje po barvi

Domov / Izobraževalne vsebine

Iskanje po barvi

Išči po barvi cvetov

Velika preslica

Navadni brin

Navadna bukev

Črna jelša

Črno grozdičje

Lepi čeveljc

Gozdni sitec

Rdeča vrba

Volčja češnja

Velika kopriva

Presličevke

Puhasti hrast

Rožmarinolistna vrba

Alpski mavček

Velikolistna vrba

Pepelnatosiva vrba

Navadna močvirnica

Pisani zebrat

Nagrbančenoplodna strašnica

Srhkodlakavi oman

Črnikasti sitovec

Gorski kosmatinec

Rjasti sitovec

Navadni oman

Purpurna močvirnica

Sinjezeleni šaš

Bezgova prstasta kukavica

Beli šaš

Muholiko mačje uho

Čmrljeliko mačje uho

Škrlatnordeča kukavica