Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Obrežna zijalka

Domov / Rastlinski svet / Črnobinovke

Obrežna zijalka

Družina: črnobinovke (Scrophulariaceae)
Čas cvetenja: junij–oktober
Velikost: 10–30 cm
Rastišče: cestni rob, prodišča, zidovi in železniški nasipi

Obrežna zijalka (Microrrhinum litorale) je drobna rastlina, vsa gosto porasla s štrlečimi žleznimi laski. Črtalasto suličasti listi so kratkopecljati do sedeči. V zalistju stebelnih listov se razvijejo posamični dvoustnati cvetovi. Drobni vijolični ali rožnati cvetovi so kratkopecljati. Od 2 do 3 mm dolgi cvetni peclji se med razvojem plodov podaljšajo in so ob zrelosti plodov dolgi od 3 do 8 mm. Njeni plodovi so opazno krajši od čaše. Obrežna zijalka se pojavlja raztreseno po vsej Sloveniji, vendar so njena prvotna nahajališča verjetno omejena na submediteranski del, v ostale dele države pa je bila zanesena kasneje.