Rezultati iskanja
Puščica v desno
Alpska mastnica

Domov / Rastlinski svet / Mešinkovke

Alpska mastnica

Družina: mešinkovke (Lentibulariaceae)
Čas cvetenja: maj–avgust
Velikost: 5–15 cm
Rastišče: vlažno skalovje in grušč, nizka barja in močvirni kraji ob gorskih potokih

Rumenozeleni, žlebasti listi alpske mastnice (Pinguicula alpina) tvorijo pritlično rozeto. Pokriti so z žlezami, ki manjkajo le nad osrednjo žilo. Alpska mastnica je ’mesojeda’ rastlina, saj lepljiv izloček žlez na njenih listih vsebuje prebavne encime. Na lepljive liste se ujamejo drobni nevretenčarji, ki jih prebavni encimi razgradijo. Iz beljakovin ujetih živalic rastlina dobi dušikove spojine potrebne za rast in razvoj. Na ta način se je prilagodila življenju na pustih rastiščih. Na vrhu neolistanih cvetnih stebel je en od 1 do 1,5 cm dolg bel cvet. Ta je v ustju rumen, končuje pa se z 2 do 5 mm dolgo ostrogo. V Sloveniji jo najdemo v alpskem, predalpskem in dinarskem svetu.