Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Rjasti sitovec

Domov / Rastlinski svet / Ostričevke

Rjasti sitovec

Družina: ostričevke (Cyperaceae)
Čas cvetenja: maj–julij
Velikost: 15–40 cm
Rastišče: nizka barja in močvirni travniki

Nekaj do mnogo pokončnih, okroglih stebel rjastega sitovca (Schoenus ferrugineus) tvori goste šope. Stebla so pri dnu olistana s ščetinastimi listi, ki so trikrat krajši od stebel. Na vrhu stebla se razvije približno 1 cm dolgo socvetje, ki ga tvori do pet črnorjavih klaskov. Spodnji podporni list je tako dolg ali komaj daljši od socvetja, pod katerim se razvije. Rjasti sitovec raste na pustih barjanskih tleh. Pri nas ga najdemo le na nekaj nahajališčih v osrednji Sloveniji. Njegov življenjski prostor je zelo občutljiv na posege človeka, predvsem na izsuševanje in gnojenje, ki lahko razmere na rastišču tako spremenijo, da rjasti sitovec tam propade. Kot ranljiva vrsta je uvrščen na rdeči seznam ogroženih rastlin Slovenije.