Rezultati iskanja
Srednja rosika

Domov / Rastlinski svet / Rosikovke

Srednja rosika

Družina: rosikovke (Droseraceae)
Čas cvetenja: julij–avgust
Velikost: 5–15 cm
Rastišče: barja

Listno rozeto srednje rosike (Drosera intermedia) oblikujejo kijasti listi s številnimi pecljatimi žlezami, ki izločajo lepljive kapljice. To so pasti za drobne členonožce, ki jih privabi vonj rosike. Encimi, ki jih rastlina izloči, razgradijo živalice. Rosika tako pride do potrebnih hranil, ki jih na krajih, kjer raste, primanjkuje. Pravimo, da je mesojeda rastlina. V Sloveniji je redka, uspeva le na barjih v notranjosti Slovenije. Njena (na)vezanost na redek in na spremembe izjemno občutljiv življenjski prostor je botrovala vključitvi srednje rosike na seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije - opredeljena je kot prizadeta vrsta. Prav tako je zavarovana z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.