Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Bela homulica

Domov / Rastlinski svet / Tolstičevke

Bela homulica

Družina: tolstičevke (Crassulaceae)
Čas cvetenja: junij–avgust
Velikost: 8–20 cm
Rastišče: grušč, kamnita tla in suhi travniki

Bela homulica (Sedum album) je povsem gola rastlina, ki suha tla pokrije z manjšimi preprogami. Njeni številni necvetoči poganjki so gosto olistani s premenjalno razvrščenimi mesnatimi listi. Ozki valjasti listi so v prerezu okrogli; dolgi so od 7 do 20 mm. Na vrhu redko olistanih cvetočih poganjkov se razvije socvetje, ki ga sestavljajo številni petštevni cvetovi. Beli, izjemoma bledo rožnati, venčni listi so trikrat daljši od čašnih. Bela homulica je suholjubna zimzelena vrsta rastline, ki raste na zelo pustih tleh na izrazito sončnih legah. V Sloveniji je razširjena v alpskem, predalpskem in submediteranskem območju, medtem ko je v ostalih delih Slovenije ni ali je zelo redka.