Rezultati iskanja

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet

Dvoživke

Dvoživke lahko precejšen del časa preživijo na kopnem, vendar vode še niso čisto zapustile. Vsaj v času mrestenja večina vrst obišče vodo. V Sloveniji se pojavlja dvajset avtohtonih vrst dvoživk, znotraj parka pa petnajst. Dvoživke so ogrožene zaradi zasutja in onesnaženja njihov mrestitvenih prostorov in zaradi velikopoteznih regulacij rek in hidromelioracij močvirnih območij.

Viri:

Opise dvoživk, ki živijo na območju Notranjskega regijskega parka, smo sestavili s pomočjo naslednjih virov:

- M. Cipot in A. Lešnik. Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2007.

- F. Erjavec. Žabe. Mladinska knjiga. 1984.

- I. Frenc-Frelih (ur.). Živalstvo Evrope. Mladinska knjiga, Ljubljana. 1981.

- A. Lešnik in M. Cipot. Dvoživke Triglavskega narodnega parka: razširjenost, ekologija, varstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2007.

- B. Sket, M. Gogala, V. Kuštor (ur.). Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije. 2003.

- P. Veenvliet in J. K. Veenvliet. Dvoživke Slovenije: priročnik za določanje. Zavod Symbiosis, Grahovo. 2003.

- P. Veenvliet in J. K. Veenvliet. Dvoživke Notranjskega regijskega parka. Zavod Symbiosis, Grahovo. 2005.

- P. Veenvliet in J. K. Veenvliet. Dvoživke na Cerkniškem jezeru (zloženka). Zavod Symbiosis, Grahovo.

- Herpetološko društvo Slovenije:
http://www.herpetolosko-drustvo.si/

- Slovenski Rdeči seznam živalskih vrst:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=4055&urlid=200282

- V Sloveniji zavarovane živalske vrste:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48937

Repati krkoni (Urodela)

Brezrepe dvoživke (Anura)