Rezultati iskanja
Puščica v levo
Lisasti lesketnik

Domov / Živalski svet / Kačji pastirji / Raznokrili kačji pastirji (Anisoptera) / Lebduhi

Lisasti lesketnik

Lisasti lesketnik (Somatochlora flavomaculata) je dolg med 45 in 54 mm, razpon njegovih kril pa meri med 32 in 39 mm.

Oba spola sta podobnih barv in vzorca, s tem da je zadek samca ožji in kijaste oblike, zadek samice pa širši in brez zožitve za oprsjem. Osnovna barva telesa lisastega lesketnika je rjavo zelena z izrazitim kovinskim sijajem. Od podobnih, kovinsko zelenih, kačjih pastirjev bomo lisastega lesketnika zlahka ločili po temno rumenih lisah na obeh straneh zadka. Dve dolgi rumeni lisi ima tudi na strani oprsja. Pri mladih odraslih osebkih so rumene lise na oprsju in zadku svetlejše in zato bolj opazne, s starostjo pa potemnijo in so lahko pri starejših osebkih komaj vidne. Ob strani 2. in 3. člena zadka so rumene lise velike in nepravilnih oblik, od 4. do 8. člena pa so rumene lise ob straneh trikotne. Rumene lise so pri samicah večje. Lisasti lesketnik ima veliko, temno pterostigmo.

Za razliko od ostalih lesketnikov naseljuje lisasti lesketnik nižinske predele in zavetne doline. Živi v močvirjih, na vlažnih travnikih, robovih barij in v trstičju, na bregovih jezer in počasnih rek poraslih z gosto vegetacijo. Odrasli se pojavljajo od konca maja do sredine avgusta, največ pa jih leta junija in julija.

Samci pogosto branijo svoje ozemlje daleč stran od vodnega telesa, v katerem so živeli kot ličinke. Z vmesnim lebdenjem na mestu jih bomo videli letati nad kolovozi, ob gozdnem robu, posebno ob koncu paritvene sezone pa tudi nad majhni vodnimi telesi.

Lisasti lesketnik je na splošno redka vrsta, njegov življenjski prostor pa se še zmanjšuje. Tudi v Sloveniji je ogrožen in kot ranljiva vrsta (V) uvrščen na Rdeči seznam.

Lisasti lesketnik se med dnevnim patruljiranjem po svojem teritoriju le redko oddahne.