Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Navadni kamenjak

Domov / Živalski svet / Kačji pastirji / Raznokrili kačji pastirji (Anisoptera) / Ploščci

Navadni kamenjak

Navadni kamenjak (Sympetrum vulgatum) sodi med večje vrste kamenjakov in v dolžino navadno doseže od 35 do 40 mm, razpon njegovih kril pa meri okoli 5,5 cm.

Zadek samca navadnega kamenjaka je tipično rdeč. Če se mu previdno približamo vidimo, da je njegov zadek opazno kijaste oblike, vendar ne toliko kot zadek krvavordečega kamenjaka. Za navadnega kamenjaka je zelo značilno enotno rjavo obarvano oprsje, pa tudi njegove oči so rjave.

Telo samice je rumeno. Hrbtno stran njenega ozkega, kijasto oblikovanega, zadka krasijo tanke vzdolžne črte, ena na sredi in po ena ob robu vsakega člena. Zelo je podobna samicam večine ostalih vrst kamenjakov, zato jo lahko zanesljivo ločimo le po obliki in postavitvi vulvarne luske – tvorbe na trebušni strani tik pred koncem zadka. Ta ’luska’ ima pri samici navadnega kamenjaka obliko enakostraničnega trikotnika, njen zadnji rob pa je postavljen izrazito pravokotno na zadek.

Navadni kamenjak naseljuje različne tipe stoječih vodnih teles z gosto in bujno obrežno vegetacijo. Ustrezne življenjske razmere tako najde predvsem v ribnikih, gramoznicah in glinokopih.

Navadni kamenjak je jesenska vrsta. Odrasle osebke bomo večinoma videvali letati od julija do septembra, čeprav tisti najzgodnejši poletijo že junija, najvztrajnejši pa letijo še novembra.

Tudi samec navadnega kamenjaka ima rdeč zadek, njegovo oprsje pa je enotne rjave barve.