Rezultati iskanja

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet / Kačji pastirji

Raznokrili kačji pastirji

Kačje pastirje (red Odonata) delimo v dve veliki skupini, podred enakokrili kačji pastirji (Zygoptera) in podred raznokrili kačji pastirji (Anisoptera).

Danes na svetu živi več kot 2500 različnih vrst raznokrilih kačjih pastirjev, od teh so v Sloveniji opazili 42 vrst, ki jih uvrščamo v pet družin – deve (Aeshnidae), porečniki (Gomphidae), studenčarji (Cordulegastridae), lebduhi (Corduliidae) in ploščci (Libellulidae). Na območju Notranjskega parka pa se pojavlja okoli 20 vrst raznokrilih kačjih pastirjev.

Raznokrili kačji pastirji so praviloma večji od enakokrilih, to so robustne žuželke z izjemnimi letalskimi sposobnostmi. Njihovi dih jemajoči manevri na eni in lahkotno lebdenje na drugi strani očarajo še tako zahtevnega opazovalca. Za predstavnike tega podreda so značilne še ogromne sestavljene oči, ki navadno pokrivajo večji del glave in se praviloma dotikajo. Pravimo jim turbanske oči. Raznokrili kačji pastirji med počitkom krila držijo široko razprta. Ime pa so dobili po obliki zadnjih kril, ki je na bazi močno razširjen in zato drugačen od sprednjega para.

Deve

Porečniki

Studenčarji

Lebduhi

Ploščci