Rezultati iskanja
Puščica v levo
Rani plamenec

Domov / Živalski svet / Kačji pastirji / Enakokrili kačji pastirji (Zygoptera) / Škratci

Rani plamenec

Rani plamenec (Pyrrhosoma nymphula) je en od dveh rdeče obarvanih kačjih pastirjev iz družine škratcev, ki živita v Sloveniji. V dolžino navadno meri od 33 do 36 mm, razpon njegovih kril pa okoli 4,5 cm.

Samec ima krvavo rdeč zadek, ki je le pri koncu ’umazan’ s črno barvo. Hrbtna stran oprsja je bakreno črna z značilnima rdečima progama. Oprsje pa je spodaj in ob strani rumenkasto ter okrašeno s črno in rdečo progo. Za samce te vrste so značilne še v celoti temne, skoraj črne, noge.

Samice so večinoma zelo podobne samcem, le da imajo na koncu zadka nekoliko bolj obsežne črne lise, ki se pri nekaterih barvnih oblikah po hrbtni strani zadka lahko vlečejo vse do oprsja.

Rani plamenec živi v zelo različnih tipih vodnih teles. Najdemo ga v mlakah in močvirjih ob gozdnih potokih, celo v kraških izvirih obraslih z mahom in tekočih vodah … najbolj pa mu ustrezajo nekoliko zarasli kanali in osuševalni jarki, kjer se pojavlja skupaj z drugimi vrstami. V vodnih telesih z gostimi sestoji trsta (Phragmites australis) ali rogoza (Typha sp.) pa ga praviloma ne bomo srečali.

Odrasli rani plamenci so eni prvih kačjih pastirjev, ki se pri nas pojavijo, saj začnejo letati že proti koncu aprila, nato pa lahko vztrajajo vse do avgusta. Zgodnje izletanje velja za tople nižinske lege, medtem ko se v hladnejših delih Slovenije lahko prvi pojavijo šele junija.

Rani plamenec nam med počitkom pokaže zanj značilne povsem temne noge in dve rdeči črti na hrbtni strani oprsja.