Rezultati iskanja
Puščica v levo
Prisojni zimnik

Domov / Živalski svet / Kačji pastirji / Enakokrili kačji pastirji (Zygoptera) / Zverce

Prisojni zimnik

Prisojni zimnik (Sympecma fusca) je navadno dolg od 34 do 39 mm, razpon njegovih kril pa meri okoli 4 cm.

Ko prisojni zimnik počiva se pogosto stisne k steblu trsta in se tako še bolj prikrije. Takrat lahko opazimo eno od značilnosti tega rodu, in sicer, da se njegovi dolgi rjavi pterostigmi (praviloma obarvana celica pri vrhu vsakega krila) skoraj ne prekrivata. Pterostigma na sprednjem krilu je namreč nameščena občutno bližje vrha krila kot pterostigma na zadnjem krilu.

Samec in samica prisojnega zimnika sta enako obarvana. To so nevpadljivi kačji pastirji z opravo v kombinaciji umazano bele, drap, rjave in skoraj črne barve. Za to vrsto, ki je tudi edina predstavnica rodu v Sloveniji, je značilna široka rjava proga na zgornjem delu oprsja. Ta rjav pas, ki ima povsem raven zgornji rob, pa obdajata dve črni progi.

Prisojni zimnik je prebivalec vseh tipov stoječih in tudi počasi tekočih vodnih teles z bujnim vodnim rastjem.

To je ena od dveh vrst evropskih kačjih pastirjev, ki prezimijo kot odrasli osebki, zato lahko odrasle prisojne zimnike opazimo preko celega leta. Osebki, ki so prezimili, so reproduktivno najbolj aktivni aprila in maja, nova generacija odraslih osebkov pa začne letati in iskati partnerja pozno poleti, zlasti v avgustu in septembru.

Samo predstavniki dveh vrst kačjih pastirjev pri nas prezimijo kot odrasli osebki, ena od teh vrst je prisojni zimnik.