Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Navadni slezovček

Domov / Živalski svet / Metulji / Debeloglavčki

Navadni slezovček

Razpon kril: 20–28 mm
Obdobje pojavljanja metuljev: v dveh generacijah od aprila do junija in od julija do avgusta
Hranilne rastline gosenice: vrste iz rodov petoprstnik (Potentilla), robida (Rubus) in jagodnjak (Fragaria)

Navadni slezovček (Pyrgus malvae) je pravzaprav edina pogosta vrsta tega rodu v Sloveniji. Črno rjava zgornja stran njegovih kril je ob telesu porasla s sivkastimi dlačicami, ostali del pa je okrašen z vzorcem belih, bolj ali manj, oglatih peg. Ta vzorec je pri tej vrsti izrazito kontrasten tudi na zgornji strani zadnjih kril. Od ostalih vrst tega rodu se navadni slezovček loči po nizu zabrisanih belih peg ob robu zgornje strani sprednjih kril, ki ga pri drugih vrstah ni. Pas resic na robu kril je izrazito belo črn. Olivno rjava spodnja stran kril je posejana z oglatimi belimi lisami.

Navadni slezovček se pojavlja vse do gozdne meje, a je veliko pogostejši v nižinah. Razširjen je po vsej Sloveniji, najbolj pa so mu všeč topla območja.

Najraje živi na manjših negojenih, pisano cvetočih travnikih, prav tako dobro se znajde na suhih kot vlažnih travnikih in tudi na že nekoliko zaraščenih traviščih. Vrsta je zelo prilagodljiva in lahko živi tudi v izrazito antropogenih življenjskih prostorih, na primer v opuščenih kamnolomih, na cestnih brežinah ali nasipih.

Navadni slezovček

Navadni slezovček