Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Veliki slezovček

Domov / Živalski svet / Metulji / Debeloglavčki

Veliki slezovček

Razpon kril: 26–34 mm
Obdobje pojavljanja metuljev: v eni podaljšani generaciji od sredine maja do septembra
Hranilne rastline gosenice: vrste iz rodu petoprstnikov (Potentilla)

Vzorec na zgornji strani kril velikega slezovčka (Pyrgus carthami) je zelo podoben vzorcu ostalih metuljev tega rodu, temno rjava krila so posuta z bolj ali manj oglatimi belimi pegami. Kot nakazuje njegovo ime je največji med njimi, vendar se mu nekateri sorodniki po velikosti zelo približajo. Zanj sta značilna dva niza izrazito podolgovatih belih lis na zgornji strani zadnjih kril. Te lise so lahko precej zabrisane, a vedno prisotne. Poleg tega sivina pri velikem slezovčku prodira daleč proti sredini zgornjega para kril.

Njegova spodnja stran kril je v osnovi zelo svetla, rumenkasto siva. Osnovno barvo prekinja vzorec belih lis nepravilnih oblik. Za velikega slezovčka je značilno, da se bele lise ob zunanjem robu spodnje strani zadnjih kril stikajo in tvorijo praktično neprekinjen bel pas.

Veliki slezovček je izrazito toploljubna vrsta omejena na jugozahodni del Slovenije. Živi na kamnitih kraških gmajnah in suhih travnikih, pisanih od množice različnega cvetja.

Večina njegovih populacij v Sloveniji je zelo majhnih in jim grozi izumrtje zaradi izgube življenjskega prostora. Na slovenski rdeči seznam so ga uvrstili v kategorijo ranljiva vrsta, vendar se lahko njegov status ogroženosti hitro poslabša zaradi opuščanja košnje in paše ter posledičnim zaraščanjem travišč na eni in prekomerno pašo in pogozdovanjem na drugi strani.

Veliki slezovček

Veliki slezovček