Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Mali kupido

Domov / Živalski svet / Metulji / Modrini

Mali kupido

Razpon kril: 19–24 mm
Obdobje pojavljanja metuljev: v dveh generacijah od aprila do junija in od julija do septembra
Hranilne rastline gosenice: pravi ranjak (Anthyllis vulneraria)

Mali kupido (Cupido minimus) je en najmanjših slovenskih dnevnih metuljev. Skoraj vsa spodnja stran njegovih kril je svetlo siva, le ob telesu je opaziti kovinsko moder poprh, sprednja in zadnja krila pa krasijo še majhne belo obrobljene črne pike. Za malega kupida je značilna majhna črna pika v spodnjem zunanjem kotu spodnje strani zadnjih kril ter odsotnost drobnega repka, ki ob njej štrli z roba krila pri nekaterih drugih vrstah rodu kupido, in odsotnost rdečih pik na spodnji strani kril. Zgornja stran kril je enotno temno rjave barve, le resice na robu kril so povsem bele; samca pa lahko spoznamo po neizrazitem modrem poprhu na bazi zgornje strani kril.

Mali kupido je izrazita travniška vrsta. Najbolj pogost je na suhih, negnojenih travnikih, kjer je hranilna rastlina gosenic, pravi ranjak, najpogostejša. Na tega drobnega modrina pa bomo naleteli tudi na travnikih na nekoliko bolj svežih tleh, ob gozdnem robu in na pobočjih, ki se še niso povsem zarasla z grmovjem. Najpogostejši je od nižin do okoli 900 m nad morjem, pojavlja pa se tudi višje, celo nad drevesno mejo.

V Sloveniji je najpogostejši na Primorskem, Notranjskem in Koroškem ter v Posavskem hribovju, medtem ko je v Pomurju izjemno redek, kar lahko pripišemo izginjanju primernih rastišč pravega ranjaka zaradi intenziviranja kmetijstva v tem delu države.

Mali kupido