Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Sviščev mravljiščar

Domov / Živalski svet / Metulji / Modrini

Sviščev mravljiščar

Razpon kril: 30–34 mm
Obdobje pojavljanja metuljev: v eni generaciji od junija do avgusta
Hranilne rastline gosenice: močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe)

Sviščev mravljiščar (Phengaris alcon ali Maculinea alcon) je velik modrin, ki ima sivo rjavo spodnjo stran kril okrašeno z izrazitimi belo obrobljenimi pegami na sredi kril in nizom zabrisanih peg ob zunanjem robu. Samec ima zgornjo stran kril modre barve s širokim, skoraj črnim, zunanjim robom. Osrednji del zgornje strani kril je brez vzorca črnih lis. Zgornja stran kril je pri samici bolj ali manj enotno temno siva z rahlim modrim poprhom ob telesu.

Sviščev mravljiščar živi na močvirnih travnikih in nizkih barjih, kjer raste močvirski svišč in obenem živijo gostiteljske vrste mravelj. Najdemo ga do okoli 1000 m nad morjem.

Tudi ličinke sviščevega mravljiščarja odrastejo v mravljišču, a ne plenijo zaroda mravelj. Mravlje delavke gosenice namreč hranijo in zanje skrbijo prav tako kot za svoje ličinke.

Tudi ta vrsta metulja je v Sloveniji zavarovana, poleg tega je kot prizadeta vrsta (E) uvrščena na slovenski Rdeči seznam ogroženih metuljev, saj je vezan na človekove posege izjemno občutljive življenjske prostore ima zelo specializiran življenjski krog ... poznavalci te vrste so na žalost ugotovili, da je v zadnjih dvajsetih letih izginil iz večjega dela območja njegove nekdanje razširjenosti...

Sviščev mravljiščar