Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Travniški postavnež

Domov / Živalski svet / Metulji / Pisančki

Travniški postavnež

Razpon kril: 36–46 mm
Obdobje pojavljanja metuljev: v eni generaciji od maja do julija
Hranilne rastline gosenice: travniška izjevka (Succisa pratensis) na vlažnih travnikih, vrste rodu grintavec (Scabiosa) na polsuhih in suhih tleh

Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) ima v Evropi veliko območje razširjenosti, a ga ogroža izginjanje travnikov na pustih tleh. V Sloveniji je zavarovana vrsta, ki je uvrščena tudi na Rdeči seznam ogroženih metuljev Slovenije. Travniški postavnež je tudi ena od kvalifikacijskih vrst za določitev območij Natura 2000. To je mreža varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in so zaradi izjemne ohranjenosti narave pomembna za ohranjanje biotske pestrosti.

Zgornja stran kril tega srednje velikega metulja je oranžno in rjavo lisasta, spodnja stran pa je svetlejša z več lisami rumenkastih odtenkov. Značilen vzorec spodnje strani kril je viden na fotografiji.

Poleti ga lahko vidimo letati in posedati po cvetovih na suhih ali vlažnih traviščih vse od morja do visokogorja. Je eden od metuljev, katerih gosenice se pred plenilci skrivajo v skupnem svilnatem zapredku.

Travniški postavnež

Travniški postavnež