Rezultati iskanja

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet

Mrežekrilci

Pravi mrežekrilci (Neuroptera) so plenilci. Predvsem v stadiju ličinke lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju populacij listnih uši, kaparjev, pršic in drugih škodljivcev v kmetijstvu. Živijo v najrazličnejših ekosistemih. Najdemo jih v vodnih telesih, na travnikih, v gozdovih in puščavah.

Na Svetu živi več kot 6000 vrst pravih mrežekrilcev, ki jih uvrščamo v 18 družin. V Sloveniji so zasledili 93 vrst iz 8 družin: voščeni mrežekrilci (Coniopterygidae), potočni mrežekrilci (Osmylidae), spužvarke (Sisyridae), zapončice (Mantispidae), rjavi mrežekrilci (Hemerobiidae), tenčičarice (Chrysopidae), volkci (Myrmeleontidae) in metuljčnice (Ascalaphidae).

Viri:
B. Sket, M. Gogala in V. Kuštor (uredniki). Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije. Ljubljana, 2003.
Narcis Mršić. Živali naših tal. Tehniška založba Slovenije. Ljubljana, 1997.
I. Matoničkin, I. Habdija, B. Primc-Habdija. Beskralješnjaci – Biologija viših avertebrata. Školska knjiga. Zagreb, 1999.

Metuljčnice