Rezultati iskanja
Čaplje

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet / Ptiči

Čaplje

Štorklje
Puščica v desno
Kormorani
Puščica v levo

Družino čapelj skupaj z družinama štorkelj in ibisov uvrščamo v večjo skupino ptičev, ki jo imenujemo močvirniki (Ciconiiformes). Skupna lastnost vseh čapelj je, da med letom svoj dolg vrat skrčijo v obliki črke s, med prsti na nogah pa nimajo plavalne kožice. Slednje je značilno tudi za ostale močvirnike. Čaplje so izjemno potrpežljivi ptiči, saj lahko ure in ure negibno čakajo v plitvi vodi ali ob robu trstišča. Čakajo, da mimo njih priplava ali prileze kakšna od manjših živali, s katerimi se hranijo, nato pa bliskovito sprožijo svoj dolg vrat in nič hudega slutečo žival z neverjetno natančnostjo ulovijo v svoj koničast kljun.

Na Cerkniškem jezeru so doslej opazili osem vrst čapelj. Najpogostejša med njimi je siva čaplja (Ardea cinerea), ki jo lahko opazujemo skozi vse leto in v okolici jezera tudi gnezdi. Med verjetni gnezdilki tega območja štejejo tudi bobnarico (Botaurus stellaris) in čapljico (Ixobrychus minutus). Ostale vrste se na Jezeru v glavnem ustavijo na svojih selitvenih poteh. Največja in gotovo najbolj elegantna med njimi je velika bela čaplja (Egretta alba). Ta na Cerkniškem jezeru tudi prezimuje in se v času, ko je jezero zamrznjeno, odpravi lovit na potok Cerkniščico. Jezero v obdobjih preleta gosti še kvakača (Nycticorax nycticorax), čopasto čapljo (Ardeola ralloides), malo belo čapljo (Egretta garzetta) in rjavo čapljo (Ardea purpurea).