Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Kostanjevka

Domov / Živalski svet / Ptiči / Plovci

Kostanjevka

Kostanjevka (Aythya nyroca) je raca kostanjevo rjave barve, ki je po hrbtu nekoliko temnejša, pod repom pa snežno bela. Tudi trebuh je bel, vendar tega navadno pokaže le med letom. Takrat jo lahko spoznamo tudi po široki beli progi, ki se po sredini peruti izteza vse do sprednjega roba kril. Spola jasno ločimo po barvi oči; samec ima izrazito belo šarenico, medtem ko je šarenica samice rjava. Sodi med manjše race, ki jih lahko vidimo pri nas. Od konice kljuna do konca repa meri od 38 do 42 cm, razpon njenih kril pa je med 63 in 67 cm.

Kostanjevka je vsejeda raca, vendar na njenem jedilniku prevladuje hrana rastlinskega izvora. Jé semena in podzemne ter mlade nadzemne poganjke. Občasno si prehrano popestri z ličinkami vodnih hroščev, kačjih pastirjev, vodnih stenic in mladoletnic ter odraslih stadijev teh žuželk, polži in paglavci, pa tudi z majhnimi raki – postranicami – in vodnimi oslički.

Velja za delno selivko, a so njene selitvene poti slabo poznane. Gnezdi v Srednji in Vzhodni Evropi ter severni Afriki, glavnina pa na jugozahodu Azije. V času gnezdenja, od aprila ali maja do julija, se par navadno drži zase; redkeje gnezdi v majhnih skupinah. Gnezdo, ki ga zgradi iz trsta in drugih dostopnih rastlin, običajno skrije v gosto obrežno rastlinje tik ob vodi. Jesenska selitev na prezimovanje vrhunec navadno doseže oktobra. Cerkniško jezero je s svojim bujnim obrežnim rastlinjem eno redkih območij v Sloveniji, kjer kostanjevka redno gnezdi, zato je pri nas obravnavana kot kritično ogrožena vrsta.

V zadnjih desetletjih je velikost njene populacije močno upadla, ogroža jo degradacija in uničenje plitvih jezer z gosto obrežno vegetacijo in drugih močvirnih habitatov. Njeni življenjski prostori izginjajo zaradi izsuševanja, regulacij in zajezitev vodotokov ter gradnje infrastrukture na poplavnih ravnicah. Na njeno življenjsko okolje ima močan negativen vpliv spreminjanje tradicionalnega načina kmetovanja, na primer opuščanje košnje poplavnih travnikov in košnja ali požiganje trstišč v času gnezditve ter prekomerna paša. Tudi opuščanje ekstenzivnih ribnikov ali intenzifikacija gojenja toplovodnih vrst rib ter vnos izrazito rastlinojedega belega amurja za potrebe ribolova ji ne prizanašajo.

Kostanjevke