Rezultati iskanja
Ščurki

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet

Ščurki

Kačji pastirji
Puščica v desno
Metulji
Puščica v levo

Ščurke (Blattoptera) lahko označimo kot žuželke z izrazito (dorziventralno) sploščenim telesom, ki je v obrisu ovalno. Lahko so drobni, veliki le nekaj milimetrov, ali pravi orjaki, ki dosežejo dolžino nekaj centimetrov. Nekaj vrst ščurkov se je specializiralo na življenje v človekovih bivališčih, saj imajo tu ves čas zagotovljeno ugodno temperaturo in dovolj hrane.

Na razmeroma majhni glavi, ki je napol skrita pot širokim ščitastim ovratnikom, imajo parne sestavljene oči in par pikčastih oči (ocelov) ter dolge nitaste tipalnice (antene). Ustni deli ščurkov so oblikovani kot grizalo.

Odrasli ščurki so krilati, samice številnih vrst pa so kratkokrilate ali celo brez kril. Ščurki krila zlagajo plosko na nad zadek. Na koncu zadka imajo razvita parna členjena izrastka – cerka, ki sta poraščena z dlačicami izjemno občutljivimi na premike zraka. Tako na primer zamah roke proti ščurku sproži refleksno gibanje nog in hiter beg, ki ga omogočajo dolge, s trni in ščetinami poraščene, noge.

Za ščurke so značilne različne žleze, tudi smradne. Te žleze snovi, ki jih proizvajajo, izločajo na hrbtu, med členi zadka. Prav zaradi teh snovi, s katerimi usmradijo hrano, nam lahko ščurki naredijo veliko škodo.


Poldrugi centimeter dolg odrasel ščurek iz rodu Ectobius se sprehaja po steblu trsta ob robu Cerkniškega jezera.

To je starodavna skupina žuželk, ki je dosegla sedanjo stopnjo razvoja že pred 300 milijoni let. Njihova današnja prisotnost na Zemlji pa priča o njihovi prilagodljivosti in izjemnem ’dizajnu’.

Ščurki so žuželke z nepopolno preobrazbo, torej v njihovem razvojnem krogu ni stadija bube. Po parjenju samica odloži oplojena jajčeca v zavoje (ooteke), ki jih prenaša s seboj in jim na ta način zagotavlja večjo možnost preživetja. Iz jajčec se izležejo ličinke, ki so podobne odraslim živalim, a nimajo razvitih kril. Med rastjo in razvojem se nekajkrat levijo in preobrazijo v odraslo, spolno zrelo žival.

Vrste ščurkov, ki živijo v človeški družbi, so se razširile po vsem svetu, pravimo da so kozmopoliti. Taka sta na primer kuhinjski in ameriški ščurek. Mnoge vrste ščurkov pa živijo tudi prosto v naravi. Pri nas ti živijo med suhim listjem, med travo, pod kamni in vejami, uvrščamo pa jih predvsem v rodova Ectobius in Phyllodromica.

Vir:
- B. Sket, M. Gogala, V. Kuštor (ur.). Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, 2003.