Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Navadni jelen

Domov / Živalski svet / Sesalci / Sodoprsti kopitarji ali parkljarji

Navadni jelen

Navadni jelen (Cervus elaphus) je največji od predstavnikov družine jelenov (Cervidae), ki živijo v Sloveniji. V plečih je odrasel jelen visok do 1,5 m, dolg pa je od 1,5 do 2 m. Samci (jeleni) pri nas tehtajo do 250 kg in so večji od samic (košut), ki tehtajo do 150 kg. Samec na glavi nosi razvejano koščeno rogovje, ki marca ali aprila odpade, na njegovem mestu pa vsako leto zraste novo. Prvo rogovje jelenu zraste po enem letu življenja in se do 10. leta veča, nato pa začne s telesom počasi pešati tudi rogovje, saj je to odraz telesne pripravljenosti jelena. Košute rogovja nimajo razvitega, pravimo da so mulaste. Navadni jelen ima dolgo, krhko dlako. Poleti je kožuh odraslih enotne rdeče rjave barve, pozimi pa postane sivo rjav. Teleta so lisasta. Zadnjica in spodnja stran repa sta celo leto bela.

Jelen je aktiven v mraku in ponoči, ko se črede odpravijo na pašo, podnevi pa počiva v zavetju gozda in počasi prežvekuje. Večji del njegove prehrane predstavljajo trave, tudi semena in plodovi. Pozimi, v času stiske, se loti tudi objedanja vej iglavcev in lubja.

Črede jelenov razpadejo v času parjenja, ki mu rečemo ruk. Ruk poteka na ustaljenih krajih, praviloma septembra. Takrat si samci s fizičnim merjenjem moči v borbah skušajo pridobiti čim več košut. Pozimi se samice spet začnejo družiti s teleti in oblikujejo čredo, samci pa sestavljajo svoje črede ali do naslednjega ruka živijo samotarsko življenje. Košuta je breja približno osem mesecev, nato pa maja ali junija skoti navadno eno samo tele, ki ga doji kakšne tri mesece.

Življenjska doba navadnega jelena je 15 do 20 let, vendar v naravi povprečno doživijo pet ali šest let. Njegov glavni naravni sovražnik je volk, ki pa pleni predvsem poškodovane ali bolne živali ter osebke v slabši telesni pripravljenosti in tako skrbi, da se krhko naravno ravnovesje ne poruši.

Jelen danes živi v velikih sklenjenih gozdovih, vendar ga je v gozd pregnal šele človek – sprva so črede jelenov živele na območjih z mozaičnim prepletom travišč in gozdov. Pri nas največ jelenjadi naseljuje dinarske jelovo-bukove gozdove.


Samec navadnega jelena v obori