Rezultati iskanja
Zveri

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet / Sesalci

Zveri

Sodoprsti kopitarji ali parkljarji
Puščica v desno
Žužkojedi
Puščica v levo

Zveri (Carnivora) so plenilskemu načinu življenja prilagojena skupina sesalcev. Zanje so značilni izostreni čuti, izjemno usklajeno in hitro delovanje telesa ter značilno zobovje, ki ga imenujemo zversko zobovje. Zanj so značilni dolgi sabljasti podočniki, s katerimi zgrabijo plen, in močno spremenjeni kočniki, ki so prilagojeni razkosavanju.

Številne zveri svoj plen lovijo posamič, nekatere pa lovijo v skupinah – krdelih. Vrste, ki plenijo večje živali, so pri lovu uspešnejše, če lovijo v organiziranih skupinah. Pri teh zvereh so zato razviti zapleteni hierarhično organizirani socialni odnosi.

Pomembno je vedeti, da plenilci v naravi niso nikoli tako številčni kot njihov plen, a so s svojim načinom življenja nepogrešljiv člen v vzdrževanju naravnega ravnovesja. Navadno je masa plenilcev v nekem ekosistemu stokrat manjša od mase rastlinojedov, zato zveri za svoj obstoj potrebujejo velika območja. Življenjski prostor mnogih vrst zveri se je do danes skrčil do te mere, da so na robu izumrtja. Na žalost je za drobljenje in izginjanje ustreznih življenjskih prostorov zveri v največji meri kriv človek s svojim delovanjem.

V red zveri sodi 271 vrst sesalcev z vsega sveta, pri nas pa živi 13 vrst, ki jih uvrščamo v štiri družine – medvedi (Ursidae), psi (Canidae), kune (Mustelidae) in mačke (Felidae).