Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Volk

Domov / Živalski svet / Sesalci / Zveri

Volk

Volk (Canis lupus) je eden od treh predstavnikov družine psov (Canidae), ki jih lahko vidimo v Sloveniji. Poleg volka in lisice, ki v Sloveniji stalno živita, se pri nas občasno pojavi še šakal.

Odrasel volk tehta od 20 do 80 kg. Lovi velike parkljarje, ki jih goni toliko časa, da se izčrpajo. Njegov glavni plen so jeleni, srne in divji prašiči, loti pa se tudi manjših vretenčarjev, nevretenčarjev, mrhovine in rastlinske hrane. Navadno lovi v krdelu, redkeje tudi posamič. Naenkrat lahko preteče 40 do 70 km, za preživetje pa potrebuje območje veliko vsaj 25 kvadratnih km in okoli 4 kg mesa na dan.

Aktiven je v glavnem v mraku in ponoči, takrat se zanaša na izjemen voh in odličen sluh. Ker ujame v glavnem živali v slabši telesni pripravljenosti in poškodovane ali bolne živali, igra pomembno vlogo v naravni selekciji in vzdrževanju naravnega ravnovesja.

Volk živi v krdelih, v katerih je hierarhija strogo določena. Krdelo sestavljajo sorodni osebki, parita pa se le vodilna volk in volkulja. Njuni mladiči se skotijo spomladi, vendar jih okoli polovica ne dočaka prvega rojstnega dne. Živijo okoli 12, v ujetništvu pa tudi več kot 16 let. Je izrazito teritorialna vrsta, velikost njihovega teritorija pa se precej spreminja in je odvisna od števila volkov v tropu, gostote plena in človekove prisotnosti na območju ter od reliefnih značilnosti ozemlja. Trop svoje življenjsko območje zavzeto brani pred volkovi iz drugega tropa, meje teritorija pa označuje z vonjalnimi izločki in z oglašanjem.

Volk je prednik psa, človek ga je udomačil že v mlajši kameni dobi. Kljub temu, da volk človeku ni nevaren, je kasneje pri ljudeh prišel v veliko nemilost. V Evropi smo ga neusmiljeno preganjali in ga z obsežnih območij srednje in severne Evrope iztrebili. Največ volkov je še danes odstreljenih z namenom zmanjšati škodo, ki jo volkovi naredijo rejcem drobnice, vendar pa zadnje raziskave kažejo, da odstrel volkov s tem namenom nima popolnoma nobenega učinka...

Danes se zaradi varovanja volkovega življenjskega prostora in smotrnega upravljanja s populacijami parkljarjev in volka njegovo območje razširjenosti veča, vendar še vedno ostaja ena najbolj ogroženih vrst sesalcev v Evropi. Pri nas je zakonsko zavarovan, na Rdečem seznamu pa je opredeljen kot prizadeta vrsta.


Volk v ujetništvu