Rezultati iskanja
Puščica v levo
Urbane površine

Domov / Življenjski prostori

Urbane površine

Urbane površine so delo človeških rok in vsaj do neke mere posnemajo naravne habitate. Razlika nastaja v deležih posameznih habitatov, drugačni prerazporeditvi hranil in hrane ter v stalnih človeških motnjah. Urbane površine so območja, ki imajo največ invazivnih tujerodnih vrst in vrst, ki so same sledile človeku že v zgodovini.