Rezultati iskanja
Puščica v levo
Oblikovanje krajine skozi čas

Domov / Kulturna krajina

Oblikovanje krajine skozi čas

FOTO: 1930 Cerkniško jezero - Razglednica nasipa, AVTOR: Vekoslav Kramarič
VIR: stareslike.cerknica.org, ZBIRKA: Slovenski etnografski muzej, Vekoslav Kramarič

Človek je na obliko krajine najpomembneje vplival s sečnjo drevja, košnjo in pogozdovanjem.

Še nekaj desetletij nazaj je bila večina hribov v Notranjskem regijskem parku golih, saj so na strmih pobočjih večinoma pasli, na bolj ravnih pobočjih in na vrhovih pa kosili travo. S počasnim opuščanjem košnje in paše na hribovitih področjih nekdanje travnike in pašnike zarašča gozd, zaraščene pa postajajo tudi nekatere površine okoli Cerkniškega jezera.

Človek je vplival tudi na obliko krajine Cerkniškega jezera. Gradnja nasipa, ki povezuje Dolenje Jezero z Goričico, gradnja mostov pri Otoku, gradnja nasipov v Vodonosu in Rešetu, spremembe strug Stržena in dela na številnih požiralnikih so spremenili krajino, hkrati pa tudi vplivali na hitrost praznjenja in polnjenja Cerkniškega jezera.

Oglejte si tudi

Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Pohodništvo

Apnenice & oglarstvo