Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Spomeniki

Domov / Stavbna dediščina in spomeniki

Spomeniki

Na območju Notranjskega regijskega parka je delovalo veliko znanih osebnosti. Janez Vajkard Valvasor (Slava vojvodine Kranjske) in Franc Anton Steinberg (Temeljito poročilo o Cerkniškem jezeru) sta s svojimi opisi Cerkniškemu jezeru priskrbela svetovno slavo, njuna dela pa predstavljajo tudi vir informacij o življenju ljudi v preteklosti.

Fran Gerbič je pustil močen pečat na področju profesionalnega poučevanja, operne ustvarjalnosti in pedagoškega dela, Jože Udovič pa je s svojo prozo in prevodi dobil številne nagrade in priznanja. Kar je Fran Gerbič naredil na področju glasbe, to je Maksim Gaspari naredil na področju slikarstva. Njegova dela so v sferi likovne umetnosti pustila močen vtis, zapustil nam je številne motive kmečkega življenja ter opravljanja raznih obredov in običajev. Jože Debevec je najbolj znan po prevodu Dantejeve Božanske komedije, Rudolf Maister pa kot velik borec za severno mejo. Martin Krpan je literarni lik, ki ga je cerkniška kiparka Milena Braniselj ovekovečila v kipu, postavljenim pred Kulturnim domom Cerknica.

Na območju Notranjskega parka najdemo vrsto obeležij, ki nas spominjajo na te znane osebnosti in njihove zgodovinske prispevke.

Prva izdaja Slave vojvodine Kranjske: 1689
obseg SLAVE VOJVODINE KRANJSKE:  3532 strani 
leto izdaje temeljitega poročila o cerkniškem jezeru: 1758 
 število del jožeta udoviča:
 število del frana gerbiča več kot 250 
 število del maksima gasparija več kot 200 slik, več kot 500 razglednic
Oglejte si tudi

Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Pohodništvo

Vojaška dediščina in gradovi