Rezultati iskanja
Drevak

Domov / Tradicionalne obrti in dejavnosti

Drevak

Drevak

FOTO: Anton Lovko, mojster izdelave drevaka; Hiša izročila

 

O uporabi drevaka poroča že Valvasor, uporabljali pa so ga v Loški dolini, na Cerkniškem jezeru, Planinskem polju in na Ljubljanskem barju.

Drevak je plovilo, narejeno iz dveh dreves in ima zaradi ploske oblike dna manjši ugrez. Za izdelavo so potrebovali dve jelki in veliko žebljev.

Do 20. stoletja sta bila ob poplavljenem jezeru naselje Otok in otok Goričica ločena od kopnega, vaščani iz Dolenjega Jezera pa niso mogli dostopati do gozdov in pašnikov na Javornikih. Drevak je bil zanje zato življenjskega pomena, z njim so prevažali živino, vozove in ljudi, uporabljali so ga tudi za lov in ribolov. V Dolenjem Jezeru in na Otoku, kjer je bil drevak najbolj uporabljan, je imela vsaka domačija praviloma dva drevaka, enega za tovorjenje in enega za prevoz ljudi.

Danes raba drevaka izginja, nadomestili so ga lažji leseni in plastični čolni. Z ohranjanjem in preučevanjem izdelave in rabe drevaka se na Notranjskem ukvarjata Hiša izročila in Muzej Cerkniškega jezera - Jezerski hram.

predhodnik drevaka: deblak
lokacije, kjer je so uporabljali drevak: Loška dolina, Cerkniško polje, Planinsko polje, Ljubljansko barje
Število dreves, potrebnih za izdelavo drevaka: 2
drevesna vrsta, iz katere je narejen drevak: jelka
uporaba drevaka: transport ljudi, živali in blaga, lov, ribolov
Oglejte si tudi

Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Pohodništvo

Čolnarjenje