Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Mlinarstvo in žagarstvo

Domov / Tradicionalne obrti in dejavnosti

Mlinarstvo in žagarstvo

Ob potokih, ki se zlivajo v Cerkniško jezero, so nastali številni mlini in žage, ki so prebivalcem omogočali mletje moke in žaganje lesa.

Še največ jih je bilo ob Cerkniščici, 22 km dolgem potoku, ki izvira na Vidovski planoti in napaja Cerkniško jezero, postavljali pa so jih tudi ob drugih pritokih jezera, npr. Žerovniščici in Lipsenjščici, pa tudi ob Martinjščici.

Na Vidovski planoti so postavljali mline in žage tudi ob rekah Zali in Iški. V Begunjah so v t.i. Kurji dolini za večje izkoriščanje Cerkniščice izkopali 125 metrov dolgo samostojno strugo Mlinščice, ki je napajala 3 mline: spodnji, zgornji in Čopčev »maln«. Ti objekti so predstavljali nekdaj eno najpomembnejših kmečkih dejavnosti.

Več o mlinih si lahko preberete tu.

Število mlinov in žag na Cerkniščici:  31
Število mlinov in žag na lipsenjščici:  2
Število mlinov in žag ob žerovniščici:  5
Število mlinov in žag ob martinjščici:  2
tipi mlinskih kamnov:  beli, črni, soržni
Oglejte si tudi

Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Pohodništvo

Turistične kmetije