Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Ptice

Domov / Naravne znamenitosti / Cerkniško jezero

Ptice

Presihajoče Cerkniško jezero je pravi magnet za ptice. Tu so do zdaj opazovali polovico vseh v Evropi živečih vrst! Spreminjajoča se podoba pokrajine nam v vsakem letnem času nudi svojevrstno priložnost opazovanja ptic pri njihovih vsakdanjih opravilih ...

Spomladi močvirski martinci, togotniki in kozice urno tekajo ob bregu in z dolgimi kljuni spretno pobirajo ličinke vodnih žuželk in drugih nevretenčarjev, ki jih je na kopnem pustilo umikajoče se jezero. Pepelasti, močvirski in rjavi lunji v nizkem letu nad prostrano ravnico Cerkniškega polja oprezajo za plenom. Rjave in velike bele čaplje potrpežljivo čakajo ob okljukih potokov, nad katerimi lahkotno letajo črne čigre. Ko rojijo majski hrošči, se tu ustavijo še družabne rdečenoge postovke, ki se v jatah selijo proti vzhodu, in k ženitvi zakliče veliki škurh.

V dolgih poletnih dneh sokol škrjančar preganja predrzne poljske škrjance, z grma se razgleduje rjavi srakoper, nad širnimi travišči, ki skrivajo gnezdo rdečenogega martinca, pa zajadra kačar. Ob svitu se rjavovrati ponirek že potaplja za ribjimi mladicami, plahe črne štorklje pa na širno močvirje stopijo šele v mraku. V jasnih nočeh začne kosec glasno in neutrudno snubiti izbranko in zbudi ponočnjake – mokoža ter male in grahaste tukalice, ki se skrivajo v gostem šašju in trstičju. Poleti Cerkniško polje res nikoli ne spi ... Tudi zaradi neutrudnega živžava bičjih trstnic, pisanih penic, rakarjev, repaljščic, škrlatcev in trstnih cvrčalcev.

Jeseni jate žerjavov tu čaka bogato pogrnjena miza in dovolj miru, da si lahko oddahnejo od naporne selitvene poti. Veličastni belorepec zakroži nad svojim kraljestvom, nad jezerom, ki vsako leto privabi na tisoče vodnih ptic in daje kostanjevkam, racam žličaricam in malim žagarjem hrano in zavetje ob poplavljenem trstju vse dokler zima jezera ne spremeni v drsališče ...

naravovarstveni pomen: Ramsarsko območje, Natura 2000 območje
število opazovanih vrst ptic na cerkniškem jezeru: 276
število gnezdečih vrst ptic: 100+
število vrst ptic na selitvi: 150+
število kvalifikacijskih vrst ptic za določitev Natura 2000 območja Cerkniško jezero: 33