Rezultati iskanja
Puščica v levo
Rastlinstvo

Domov / Naravne znamenitosti / Cerkniško jezero

Rastlinstvo

Obstajajo rastline, ki 'jedo' živali? Ja. Presihajoče Cerkniško jezero je dom trem vrstam 'mesojedih' rastlin – srednji in južni mešinki ter srednji rosiki!

Obiskovalca takoj očarajo vlažni travniki, bogati z ogroženimi in zavarovanimi rastlinami. Ilirski meček in orhideje – majske in mesnordeče prstaste kukavice, močvirske kukavice ter navadne močvirnice – tu uspevajo v takem številu, da človek podvomi v njihovo ogroženost.

Med opaznimi vrstami z barvitimi cvetovi na območju presihajočega Cerkniškega jezera uspeva tudi na desetine travam podobnih ogroženih vrst. Na videz so manj vpadljive, a mnoge tvorijo značilne rastlinske združbe in so zato izjemnega pomena za ekosistem presihajoče jezero.

Značilne prebivalke Cerkniškega jezera in resnične posebnice v rastlinskem svetu so gotovo amfibijske rastline. Te so se presihanju vode prilagodile do te mere, da enako dobro uspevajo v vodi in na kopnem. Najbolj značilne in hkrati najbolj opazne med njimi so navadna koščica, vodna dresen, prava potočarka, močvirski grint, navadna smrečica, kobulasta vodoljuba in velika zlatica. Vse naštete so v Sloveniji tudi ogrožene ...

Bogat rastlinski svet, vezan na vlažna in močvirna tla, pa ni le paša za oči, ampak omogoča življenje tudi pestremu živalstvu in ne nazadnje domačinom.

število rastlinskih vrst na Rdečem seznamu: 56
število vrst orhidej na Cerkniškem polju: 7
število mesojedih vrst rastlin na Cerkniškem jezeru: 3
število rastlinskih vrst, ki ne uspevajo nikjer drugje v Sloveniji: 2