Rezultati iskanja
Puščica v desno
Živalstvo

Domov / Naravne znamenitosti / Javorniki

Živalstvo

Zaradi nedostopnosti in sonaravnega gospodarjenja dobro ohranjene gozdove Javornikov naseljujejo vse tri velike zveri, ki živijo v Sloveniji! Če se previdni volkovi in plahi ris vztrajno izogibajo človeškim očem, pa so srečanja z medvedjo družino malodane vsakdanja ...

Naravno ravnovesje z usklajenim in vztrajnim pregonom starih ali poškodovanih parkljarjev vzdržuje trop volkov. Medtem na svoji najljubši skali v zasedi potrpežljivo čaka ris. Medved, naša največja zver, pride na svoj račun jeseni, ko se pase z bukovim žirom, iz gozda pa ga zvabijo ribe, ujete v lužah ob presihanju jezera, in zrele tepke v visokodebelnih sadovnjakih.

Bukov žir na zimo pripravi tudi druge živali. Najbolj glasni med njimi so polhi. Ti grejo v slast divji mački, kunam in sovam pa tudi polharjem, ki se vsako jesen podajo v tradicionalni lov za njimi.

Gozdne vrste netopirjev, ki ponoči prhutajo za letečimi žuželkami, dan prebijejo v zavetju dupel ali v razpokah v starih dreves, prezimujejo pa pretežno v jamah in breznih Javornikov.
Dobro ohranjeni bukovo-jelovi gozdovi so izjemnega pomena tudi za ogrožene gozdne ptice, zato so Javorniki vključeni v omrežje Natura 2000 območij.

Podnevi med drevjem zajadra sršenar, s skalne police pa se na lov spusti sokol selec. Črna žolna, pivka, triprsti in belohrbti detel iz lesa neutrudno vlečejo ličinke hroščev ali metuljev, s trkanjem po votli veji oznanjajo svoje ozemlje in v drevje tešejo dupla. V najbolj odmaknjenem delu gozda gnezdi plaha črna štorklja. Ko se mali skovik, posebnež med sovami, odpravi spat, pa se prebudijo njegove večje sorodnice – kozača, velika uharica in koconogi čuk. Tu prav nikoli ni dolgčas.

število vrst velikih zveri: 3
število kvalifikacijskih natura 2000 vrst ptic: 11