Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
Menišija

Domov / Naravne znamenitosti

Menišija

foto: Jošt Stergaršek

Na Menišiji, kjer se širni bukovo-jelovi gozdovi prepletajo s pisanimi travniki, vladajo zakoni narave in njeni najbolj divji predstavniki – medved, volk in ris. Ljubitelju narave ure tu minevajo kot minute.

Menišija je gozdnata visoka kraška planota med Cerkniškim in Planinskim poljem, dolino Cerkniščice in Otavščice ter logaškim Ravnikom, Ljubljanskim barjem in Krimom. Približno 15 km dolga in 6 km široka planota je visoka okoli 700 m in poteka v dinarski smeri severozahod-jugovzhod. Večji del Menišije porašča gozd, v katerem se ni težko izgubiti ...

Planoto Menišijo gradita jurski apnenec in triasni dolomit. Apnenec prevladuje na severozahodnem, z gozdom poraslem delu. Na jugovzhodu prevladuje dolomit, kjer je bil gozd v preteklosti deloma izkrčen in obdelan. Tu so bile od 13. stoletja dalje posesti kartuzijanskega samostana v Bistri, od koder je prek Menišije v Cerknico vodila tudi t. i. samostanska pot.

površina: 90 km2
najvišji vrh: 998 m
Več Informacij:
 • Živalstvo

  Živalski svet Menišije je izjemno pester, k čemer prispeva karbonatna kamninska podlaga in velika pestrost rastlin. Prav bogastvo živega sveta je botrovalo vključitvi Menišije v omrežje Natura 2000.

  V prostranih gozdovih, posejanih s čudovitimi travniki, za jagodičjem, korenikami, žirom in mrhovino stika medved. Krdelo volkov sledi jelenjadi, ris pa čaka, da se mu nepazljiva srna preveč približa ...

  Med manjšimi prebivalci gozda in travnikov, ptiči in sesalci, strah sejejo divja mačka, kuna zlatica in belica, podlasice in lisica.

  Zaradi bogastva malih sesalcev je Menišija tudi pravi raj za sove – kozača, lesna sova, koconogi čuk – za vse je dovolj prostora in hrane. Žolne in detli v debla pridno tešejo dupla zase in ostale prebivalce gozda, ki ga polni žgolenje ptic pevk. Te se menijo med sabo in vestno pozdravljajo vsak nov dan!

  Po pestrosti pa vsi sesalci, ptice, plazilci, dvoživke in ribe skupaj ne sežejo niti do kolen nevretenčarjem. Podnevi suhi travniki prekipevajo od kačjih pastirjev, kobilic, dvokrilcev, čebel in metuljev. Mednje se pomeša še metuljčnica, prav vsak od njih pa se lahko ulovi v pajkovo nevidno past.

  Ponoči je na gozdnih tleh in v krošnjah vsaj tako živahno. Na plano prilezejo vse živalce, ki so se čez dan skrivale pred izsušitvijo v trhlem lesu in pod odpadlimi vejami, z njimi vstane rjava krastača, roji nočnih metuljev zbudijo netopirje ...

  Posebno dragoceni so vodni habitati. Kali gostijo velikega pupka in hribskega urha. V potočkih živi kapelj, ob njih pa veliki studenčar in močvirski krešič.

  število kvalifikacijskih Natura 2000 vrst živali: 17
 • Rastlinstvo

  Na prisojnih pobočjih Menišije uspevajo eni najlepših in najbolj pisanih travnikov v Notranjskem regijskem parku. Tako travnike na pustih suhih tleh, kot tiste na bolj svežih, domačini še vedno negujejo z ljubeznijo in na naravi prijazen način.

  Najbolj pestri so travniki, kjer cvetijo vse redkejše prebivalke ekstenzivnih travnikov – orhideje. Suhe travnike krasijo navadna, pikastocvetna in trizoba kukavica, muholiko, čmrljeliko in čebeljeliko mačje uho, piramidasti pilovec, navadni kukovičnik, navadna oblasta kukavica in zavita škrbica. Na globljih tleh se jim pridružijo še stasita in čeladasta kukavica, bezgova prstasta kukavica ter zeleni volčji jezik. Ob robu gozda in med grmovjem pa zacvetijo bleda kukavica, temnordeča močvirnica ter rdeča, bleda in dolgolistna naglavka.

  Bukovo-jelovim gozdovom se na prisojnih legah pridružijo še toploljubni gozdiči puhastega hrasta in malega jesena, v zavetnih legah pa gozdovi belega gabra. Tu uspeva še nekaj vrst orhidej – jajčastolistni muhovnik, dvolistni in zelenkasti vimenjak, rjava gnezdovnica pa širokolistna, Muellerjeva in ozkoustna močvirnica ter Fuchsova prstasta kukavica.

  Na povirnih barjih v grapah se skrivajo še navadne močvirnice in redke laponske prstaste kukavice. Na Menišiji uspeva kar ena tretjina vseh vrst orhidej, ki jih najdemo v Sloveniji!

  število vrst orhidej: 27
Aktivnosti
Pikniki

Če si želite z zaključeno družbo ali v družinskem krogu preživeti dan ali dva na prostem, je...

Preberi več
Opazovanje medvedov

Notranjska je dom vsem trem velikim zverem, ki prebivajo v našem okolju – volku, risu...

Preberi več
Kolesarski izleti

Preberi več
Oglejte si tudi

Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Pohodništvo

Soteska iške in Zale