Rezultati iskanja
Puščica v levo
Rastlinstvo

Domov / Naravne znamenitosti / Menišija

Rastlinstvo

Na prisojnih pobočjih Menišije uspevajo eni najlepših in najbolj pisanih travnikov v Notranjskem regijskem parku. Tako travnike na pustih suhih tleh, kot tiste na bolj svežih, domačini še vedno negujejo z ljubeznijo in na naravi prijazen način.

Najbolj pestri so travniki, kjer cvetijo vse redkejše prebivalke ekstenzivnih travnikov – orhideje. Suhe travnike krasijo navadna, pikastocvetna in trizoba kukavica, muholiko, čmrljeliko in čebeljeliko mačje uho, piramidasti pilovec, navadni kukovičnik, navadna oblasta kukavica in zavita škrbica. Na globljih tleh se jim pridružijo še stasita in čeladasta kukavica, bezgova prstasta kukavica ter zeleni volčji jezik. Ob robu gozda in med grmovjem pa zacvetijo bleda kukavica, temnordeča močvirnica ter rdeča, bleda in dolgolistna naglavka.

Bukovo-jelovim gozdovom se na prisojnih legah pridružijo še toploljubni gozdiči puhastega hrasta in malega jesena, v zavetnih legah pa gozdovi belega gabra. Tu uspeva še nekaj vrst orhidej – jajčastolistni muhovnik, dvolistni in zelenkasti vimenjak, rjava gnezdovnica pa širokolistna, Muellerjeva in ozkoustna močvirnica ter Fuchsova prstasta kukavica.

Na povirnih barjih v grapah se skrivajo še navadne močvirnice in redke laponske prstaste kukavice. Na Menišiji uspeva kar ena tretjina vseh vrst orhidej, ki jih najdemo v Sloveniji!

število vrst orhidej: 27