Rezultati iskanja
Puščica v levo
Rastlinstvo

Domov / Naravne znamenitosti / Slivnica

Rastlinstvo

Karbonatna kamninska podlaga je osnova za pestro rastlinstvo. To je zanimivo zlasti na prisojnih travnatih pobočjih, kjer se mešajo vplivi primorskega dela Slovenije in nadmorske višine Slivnice.

Tisti travniki, ki jih domačini še kosijo po načelu svojih prednikov, obiskovalcu poleti pričarajo nepozabni kalejdoskop cvetov. Iz množice vrst, ki razveseljujejo žuželke in pohodnike, izstopajo brezstebelni ušivec ter zavarovane brstična in kranjska lilija, gorski kosmatinec, travnolistna perunika, zlati koren, Montpellierski klinček in orhideje – muholiko mačje uho, bezgova in Fuchsova prstasta kukavica pa stasita, navadna in pikastocvetna kukavica, navadni kukovičnik ter navadna oblasta kukavica.

Nekatere vrste imajo rajši zavetje gozdov. Med orhidejami so takšne bleda naglavka, dvolistni vimenjak, širokolistna močvirnica, jajčastolistni muhovnik in rjava gnezdovnica, na Slivnici pa je tudi nahajališče endemnega kranjskega jegliča.