Rezultati iskanja
Puščica v levo
Rastlinstvo

Domov / Naravne znamenitosti / Soteska iške in Zale

Rastlinstvo

Alpski značaj Iške in Zale, prepadna pobočja, karbonatno skalovje in povirni deli potočkov obljubljajo posebno in pestro rastje.

Strmine porašča jelovo-bukov gozd, v katerem se znajdeta tudi tisa in navadna bodika, na prisojnih legah pa bukev zamenja gozd črnega bora.

Kamnitih bregov se oklepajo vrbe in šopi ogroženega dlakavega mlečka, na skalah pa cvetita marjetičasta nebina in skalna robida.

Strma kamnita pobočja nad vihravim potokom popestrijo Jacquinov čistec, dlakavi sleč, glavičasti repuš, dvocvetna vijolica, alpski srobot, goli lepen in zavarovana rumena maslenica.

Iz razpok na skalnih stenah, ki se dvigajo nad vodo, se steguje endemit – kranjski jeglič, ki mu družbo delajo rumeno milje, alpska mastnica, pisana vilovina in tripernata špajka.

Skrite ravnice v povirnih delih potočkov še povečajo pestrost območja. Tu cvetijo ogrožene vrste nizkega barja z orhidejo navadno močvirnico, ozkolistnim in širokolistnim muncem ter navadno vrelko na čelu.

število endemitov: 1